Tillbaka till rubrikerna

Signaturen Anders Olsson.
Skrivet. Utan baksidestryck. Format: 85 x 135 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27755     Pris: 5:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget 1953. Format: 140 x 90 mm. Nålstick i överkant, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 27761     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson - Inbjudan (se nedan).
Postgånget, A6-format. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 31290     Pris: 15:–
Adressidan ovanstående kort.


       
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget, maskinstämplat. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20333     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format. Diskret veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 27762     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget 1985. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 22996     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 31291     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget 1979. Tidningsbilaga.

Kvalitet: 7     Art.nr: 22995     Pris: 5:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget 1974. A6-format. Stötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 17919     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 17924     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 17925     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 17926     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 20321     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
4-sidigt A6, skrivet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 31293     Pris: 20:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20322     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget 1977. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20325     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. Format 14 x 9 cm. Utgivet som tidningsbilaga.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20326     Pris: 5:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 20328     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Obeg. A6-format.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20328B     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 20329     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20330     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20332     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget, maskinfrankerat. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20333     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20334     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20335     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Obeg. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20336     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 31294     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Obeg. A6-format.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20337     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Ofrank. men skrivet. A6-format. Pennstreck vid raketen, f ö nästan perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 29126     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget 1971? A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 22999     Pris: 15:–
Signaturen Anders Olsson.
Postgånget. A6-format.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20338     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Obeg. A6-format.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20339     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Obeg. A6-format.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20340     Pris: 10:–
Signaturen Anders Olsson.
Obeg. A6-format.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20341     Pris: 10:–