Tillbaka till rubrikerna

Slussbron, Stora Nygatan.
Stpl. Göteborg 1970. A6. Lindenhag nr 199.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28419     Pris: 15:–
Paddan vid Slussbron, Stora Nygatan.
Obeg. A6. Ultraförlaget nr 198.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28421     Pris: 15:–
Nils Ericsonsgatan/Norra Hamngatan. Spårvagn. Apoteket Wasen.
Stpl. Göteborg ca 1930. Göteborgs Konstförlag nr 272. Stött hörn, f ö perfekt.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 30530     Pris: 35:–
Drottningtorget/Norra Hamngatan.
Obeg. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 9365     Pris: 20:–
Drottningtorget/Hotellplatsen. Spårvagnar.
Obeg. Foto: C A Träff. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 26257     Pris: 25:–
Hotell Göta Källare, hästdroskor, hästspårvagn, ca 1900.
Obeg. A6. Reproduktion av foto från stadsmuseet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 23751     Pris: 15:–
Hotell Göta Källare.
Stämplat Göteborg 1917. AB Göteborgs Konstförlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 0087     Pris: 30:–
Hotell Göta Källare, droskbilar.
Stämplat ca 1920. Sv. Litografiska nr 11791.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18820     Pris: 35:–
Hotell Göta Källare. Sv. Amerikalinjens Hotell och passagerarkontor från 1921.
Obeg. Malmeströms Konstförlag nr 623.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27212     Pris: 35:–
Hotell Grand Hagalund.
Obeg. Stött hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 15091     Pris: 25:–
Hotell Grand Hagalund.
Stpl. Göteborg 1906. Le Moine & Malmeström nr 143.

Kvalitet: 7     Art.nr: 27209     Pris: 45:–
Hotellplatsen, spårvagn med "limp"släp, bilar, folkliv.
Obeg. Pressbyrån nr 19678.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20007     Pris: 35:–
Grand Hotel Hagalund och Savoy Hotel Malmö.
Stpl. Malmö 1935. Mjukt hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 26111     Pris: 15:–
Grand Hotel Hagalund, många cab-taxi.
Obeg. ca 1932. Malmeströms Konstförlag nr 760.

Kvalitet: 10     Art.nr: 7672     Pris: 35:–
Grand Hotel Hagalund tv, Savoy Hotel th. Spårvagn.
Pennmakulerat frimärke, kortet från 40-talet. Göteborgs Konstf. nr 176.Veck, f ö perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 28572     Pris: 25:–
Hotellplatsen, tidningskiosk.
Plundrat märke, stpl. Göteborg 1907.

Kvalitet: 8     Art.nr: 7671     Pris: 40:–
Hotellplatsen, tidningskiosk.
Stpl. Göteborg 1907.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 25971     Pris: 50:–
Palace Hotel.
Obeg. 1920-talet. Calegi Vykortslager nr 4811.

Kvalitet: 10     Art.nr: 28393     Pris: 30:–
Palace Hotel.
Obeg. Pressbyrån nr 19970

Kvalitet: 10     Art.nr: 33726     Pris: 20:–
Palace Hotel, folkliv.
Postgånget 1914.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19952     Pris: 35:–
Palace Hotel, folkliv, spårvagnar.
Obegagnat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32274     Pris: 25:–
Norra Hamngatan, Palace Hotel t v.
Stpl. PKXP No 76, 1904.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22720     Pris: 30:–
Norra Hamngatan, Palace Hotel t v.
Stpl. Nol 1902.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 28546     Pris: 30:–
Norra Hamngatan, Palace Hotel t v.
Ofr. men skrivet, ca 1903.

Kvalitet: 8     Art.nr: 14956     Pris: 30:–
Norra Hamngatan, Palace Hotel t v.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25040     Pris: 30:–
Norra Hamngatan, Palace Hotel t v.
Obeg. A6. Ultraförlaget nr 162. Flera "snälla" veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 19953     Pris: 5:–
Norra Hamngatan, Palace Hotel t v.
Stpl. Göteborg 1971. A6. H Lindenhag nr 2/10.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27138     Pris: 15:–
Restauranten Gyllene Hornet, Palace Hotell.
Obeg. men frakerat, ca 1910.

Kvalitet: 9     Art.nr: 21165     Pris: 40:–
Brunnsparken.
Obeg.1902-1905, odelad adressida.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10785     Pris: 50:–
Brunnsparken.
Ofr. men skrivet 1903.

Kvalitet: 9     Art.nr: 17537     Pris: 75:–
Södra Hamngatorna vid Brunnsparken.
Stpl. 1930? Långt hårt veck + ett litet, f ö fräscht.

Kvalitet: 6     Art.nr: 9416     Pris: 25:–
Ö. Hamngatan/Arkaden.
Stämplat Göteborg 1902. Lätt nötta hörn, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 33692     Pris: 40:–
Östra Hamngatan/Arkaden.
Stpl. PKXP 1926. Göteborgs Konsförlag nr 162.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 8359     Pris: 35:–
Östra Hamngatan/Arkaden.
Stpl. Göteborg 1916.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 27142     Pris: 40:–
Östra Hamngatan/Arkaden.
Stpl. Göteborg 1981. A6. Nytryck. Veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 27146     Pris: 10:–
Östra Hamngatan, Automatbutik.
Stpl. PLK 201B 1912. Skavda kanter.

Kvalitet: 7     Art.nr: 33710     Pris: 25:–
Östra Hamnkanalen vid Gustaf Adolfs Torg.
Stpl. 1902.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22735     Pris: 30:–
Börsen och Östra Hamnkanalen.
Obeg. 1905-06. Göteborgs Litografiska AB.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30444     Pris: 20:–
Östra Hamnkanalen vid Brunnsparken.
Stp. Göteborg 1904.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30446     Pris: 35:–
Östra Hamnkanalen vid Brunnsparken år 1884.
Obeg. A6. Nyproduktion efter gammal målning.

Kvalitet: 10     Art.nr: 23749     Pris: 15:–
Östra hamnkanalen vid Gustaf Adolfs Torg.
Stpl. Göteborg 1912 (Odelad adressida).

Kvalitet: 8     Art.nr: 28392     Pris: 35:–
Östra hamnkanalen vid Gustaf Adolfs Torg.
Oskriven adressida. Odelad adressida.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28551     Pris: 35:–
Östra Hamngatan.
Obeg. 1950-talet. A6. Handkolorerat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22772     Pris: 10:–
Från Brunnsparken mot Rådhuset o Tyska kyrkan.
Ofr. men skrivet 1905.

Kvalitet: 9     Art.nr: 8351     Pris: 20:–
Från Brunnsparken mot Rådhuset o Tyska kyrkan.
Obeg. 1906-10.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 32437     Pris: 30:–
Östra Hamngatan med Börsen.
Postgånget ca 1925-30.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19922     Pris: 30:–
Gustaf Adolfs Torg/Brunnsparken.
Stämplat 1903. Axel Stiberg & Co. nr 124

Kvalitet: 8     Art.nr: 0048     Pris: 40:–
Gustaf Adolfs Torg, Minneshögtid 6 nov.
Stpl. Göteborg 1904.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27143     Pris: 30:–
Gustaf Adolfs Torg, gamla bilar.
Obeg. 1930-35.

Kvalitet: 8     Art.nr: 21791     Pris: 35:–
Gustaf Adolfs Totg, statyn och Börshuset.
Obeg. Taget ur ett souvenirhäfte, därför den ojämna överkanten, f ö perfekt.

Kvalitet: 8     Art.nr: 33662     Pris: 10:–
Gustaf Adolfs Totg - som det kan te sig fram på småtimmarna.
Stpl. Göteborg 1902.

Kvalitet: 8     Art.nr: 33661     Pris: 20:–
Gustaf Adolfs Totg, soldyrkare.
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 32.

Kvalitet: 10     Art.nr: 33654     Pris: 10:–
Östra Hamnkanalen vid Brunnsparken.
Stpl. Stockholm 1902.

Kvalitet: 8     Art.nr: 21836     Pris: 30:–
Brunnsparken Thulehuset, gamla bilar.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 26.

Kvalitet: 8     Art.nr: 14923     Pris: 25:–
Brunnsparken, många cyklar.
Postgånget. Pressbyrån nr 191006.

Kvalitet: 7     Art.nr: 23700     Pris: 25:–
Brunnsparken.
Obeg. Hartmans Kortförlag nr 71.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25041     Pris: 20:–
Brunnsparken/Östra Hamngatan, buss.
Stpl. Göteborg 1953. Pressbyrån nr 191079

Kvalitet: 9     Art.nr: 14926     Pris: 20:–
Brunnsparken, gengasbuss, gengaslastbilar.
Obeg. Pressbyrån nr 19688. Fläckar i marginalen.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 17460     Pris: 30:–
Gustaf Adolfs Torg/Brunnsparken, många gamla bilar.
Obeg. ca 1930. Jolin & Wilkenson nr 165

Kvalitet: 9     Art.nr: 0049     Pris: 30:–
Johanna i Brunnsparken eller Såningskvinnan som hon egentligen heter.
Stpl. Göteborg 1909.

Kvalitet: 9     Art.nr: 21850     Pris: 15:–
Johanna i Brunnsparken eller Såningskvinnan som hon egentligen heter.
Obeg. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28394     Pris: 5:–
Brunnsparken i vinterskrud.
Poststpl. 1900.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 23682     Pris: 35:–
Paus i Johannas skugga.
Obeg. Nordisk Konst nr 6002/6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 23703     Pris: 20:–
Östra Hamnkanalen vid Brunnsparken.
Ofr. men skrivet 1931. Axel Eliason 8/73.

Kvalitet: 8     Art.nr: 21792     Pris: 25:–
Brunnsparken, buss, segelbåtar.
Obeg. C A Träff nr 1960/Jolin & Wilkenson nr 228.

Kvalitet: 8     Art.nr: 21789     Pris: 30:–
Brunnsparken med "Johanna".
Stpl. Göteborg 1952, Pressbyrån nr 19722. Klisterfläckar bak från album.

Kvalitet: 7     Art.nr: 16659     Pris: 20:–
Brunnsparken med Esters tidningskiosk.
Obeg. ca 1950. AB Göteborgs nya Konstförlag nr 618.

Kvalitet: 10     Art.nr: 1682     Pris: 25:–
Brunnsparken.
Stpl. Göteborg 1948. Pressbyrån nr 19687.

Kvalitet: 8     Art.nr: 21793     Pris: 20:–
Klicka här för föregående sida           Klicka här för ännu fler Göteborgskort