Tillbaka till rubrikerna

Inloppet till Göteborg.
Stpl. Göteborg 1900.

Kvalitet: 8     Art.nr: 13734     Pris: 25:–
Inloppet till Göteborg.
Stpl. Göteborg 1900?

Kvalitet: 7     Art.nr: 17519     Pris: 25:–
Hamnmotiv.
Stpl. 1906. Andreens Konstförlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23795     Pris: 50:–
Hamnparti med Merkurhuset.
Postgånget 1908.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22686     Pris: 50:–
Hamnparti med Merkurhuset.
Stpl Göteborg 1905. M. C. Aaröes förlag. Hörnveck + lagat riss.

Kvalitet: 6     Art.nr: 23367     Pris: 25:–
Hamnkanalen innanför Skeppsbron.
Plundrat märke. ca 1905. Oscar Kulls Grafiska nr 2308.

Kvalitet: 8     Art.nr: 32309     Pris: 30:–
Hamnkanalen vid Rosenlund, t v Göteborgs Lagerhus.
Obeg. 1930-talet. Göteborgs Konstförlag.

Kvalitet: 10     Art.nr: 26372     Pris: 40:–
Hamnkanalen innanför Skeppsbron.
Obeg. ca 1905.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12004     Pris: 30:–
Hamnkanalen innanför Skeppsbron.
Obeg. ca 1905.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12005     Pris: 30:–
Hamnkanalen innanför Skeppsbron.
Obeg. ca 1920.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11996     Pris: 30:–
Hamnkanalen innanför Skeppsbron.
Obeg. A6. Nyproduktion.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15089     Pris: 15:–
Packhuset vid Skeppsbron. s/s J.P. Dillberg.
Ofr. men skrivet. ca 1905.

Kvalitet: 9     Art.nr: 18411     Pris: 40:–
Skeppsbron.
Obeg. Odelad adressida. Mindre skada efter klister bak, f ö perfekt.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 30535     Pris: 40:–
Residensbron/Skeppsbron, t v gamla huvudpostkontoret.
Obeg. 1900-1905. mindre "veckbubbla". f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 26378     Pris: 35:–
Packhusplatsen, Skeppsbron. Transatlantics HK.
Obeg. 1940-talet. Hartmans kortförlag nr 18.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12010     Pris: 30:–
Packhusplatsen, Skeppsbron. T.h. gamla posthuset.
Stpl. 1937. AB Alga nr 19312.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12012     Pris: 30:–
Packhusplatsen/Skeppsbron.
Obeg. Förlag: Grand Bazar.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30550     Pris: 40:–
Packhuset, Skeppsbron, Götaverksfärjan.
Obeg. Pressbyrån nr 191065.

Kvalitet: 8     Art.nr: 16802     Pris: 30:–
Skeppsbron.
Stpl. Göteborg 1949, kortet från 30-talet. Förl: Grand Bazar.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23806     Pris: 30:–
Packhuset, i bakgrunden Götaverken.
Obeg. Foto o förlag. Percy Rippe nr 17.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32313     Pris: 25:–
Packhuset, Sten- och Träpirarna.
Obeg. Darerat 1949. Göteborgs nya Konstförlag nr 52.

Kvalitet: 10     Art.nr: 28103     Pris: 25:–
Packhuskajen.
Obeg. A6. Reproduktion av äldre kort.

Kvalitet: 8     Art.nr: 16816     Pris: 15:–
Packhuskajen.
Obeg. ca 1920. Göteborgs Konstförlag. Ev. beskuret 1 mm i vänsterkant? f ö perfekt

Kvalitet: 7?     Art.nr: 9197     Pris: 15:–
Packhuset, Götaverken t h.
Stpl. Göteborg 1960. A6. Jolin & Wilkenson nr 46.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18404     Pris: 20:–
Packhuskajen med Götaverksfärjan.
Obeg. A6. "Tumveck", f ö perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20099     Pris: 15:–
Packhuset, Götaverken t h.
Obeg. A6.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 15066     Pris: 10:–
Stenpiren, Stenaterminalen t v, Götaverken t h.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15065     Pris: 20:–
Skeppsbron, Stenpiren, Götaverken t h.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 16795     Pris: 15:–
Skeppsbron, Stenpiren, Götaverken i bakgrunden.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 13773     Pris: 20:–
Skeppsbron, Stenpiren, Götaverken i bakgrunden.
Stpl. Göteborg 1960. A6. Grafisk Konst 59/74.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11086     Pris: 15:–
Skeppsbron/Packhusplatsen sedd från Otterhällan.
Stpl. Skälderviken 1934.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30554     Pris: 40:–
Packhuskajen med Götaverksfärjan. T h Broströmia, Broströms Huvudkontor.
Obeg. Göteborgs Konstförlag.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 30553     Pris: 40:–
Skeppsbron, Stenpiren, Götaverken t h.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 16797     Pris: 10:–
Stenpiren, Ångare Göteborg vid kaj, Götaverken t h.
Obeg. A6. Förlag Krüger.

Kvalitet: 10     Art.nr: 28472     Pris: 20:–
Färjan 4 vid Skeppsbron.
Minnespoststämplad: Göteborg - Veteranångfartygsmötet 24/7 1976. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 13793     Pris: 20:–
Färjan 4 vid Slottsberget, Lindholmen.
Obeg. 1970-talet. A6. Carla-förlaget nr 3702.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2700     Pris: 15:–
Götaverkens varv i förgrunden, Transatlantics- och Broströms huvudkontor i bakgrunden.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 9207     Pris: 15:–
Packhuskajen 1895.
Obeg. A6. Nyprod.

Kvalitet: 10     Art.nr: 9211     Pris: 5:–
Göteborgs Hamn.
Obeg. 50-talet. AB Göteborgs nya Konstförlag nr 595.

Kvalitet: 10     Art.nr: 7040     Pris: 25:–
Hamnparti.
Obeg. Göteborgs nya konstförlag nr 620.

Kvalitet: 9     Art.nr: 13776     Pris: 20:–
s/s Munin vid Rosenlundskajen.
Obeg. Odelad adressida. Göteborgs Litografiska AB.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30534     Pris: 70:–
Hamnparti.
Obeg. Hartmans kortförlag.

Kvalitet: 10     Art.nr: 28468     Pris: 20:–
Mudderverk? t. h.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20110     Pris: 30:–
Flodsprutan vid Rosenlund.
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 321.

Kvalitet: 10     Art.nr: 30549     Pris: 35:–
Flodsprutan vid Rosenlund.
Stpl. Göteborg 1948. C A Träff/Jolin & Wilkenson nr 246.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 20109     Pris: 30:–
Flodsprutan vid Rosenlund år 1919.
Obeg. Lena Carlsson förl.1970-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2705     Pris: 20:–
Flodsprutan vid Rosenlund.
Obeg. A6. Göteborgs Maritima Centrum.

Kvalitet: 10     Art.nr: 30558     Pris: 20:–
Nya och gamla tiden möts.
Stpl. Göteborg 1949. Skadat märke.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12007     Pris: 25:–
Frihamnen.
Obeg. A6. STF:s Sverigebilder. Foto C A Träff.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 32320     Pris: 25:–
Frihamnen 1936.
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 282.

Kvalitet: 10     Art.nr: 23811     Pris: 40:–
Frihamnen, m/s Dagmar Salén och s/s Titania.
Obeg. A6. Utg. Klubb Maritim.

Kvalitet: 10     Art.nr: 28101     Pris: 25:–
Frihamnspiren.
Obeg. 1930-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 9215     Pris: 40:–
Hisingsbron, t h Frihamnspiren.
Obeg. Göteborgs nya konstförlag nr 598.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28479     Pris: 25:–
Frihamnspiren, t v Betelskeppet.
Obeg. A6.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 28096     Pris: 20:–
Götaverkens varv.
Obeg. AB Alga nr 1950. Två lätt stötta hörn, f ö perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12017     Pris: 30:–
Hamnens två isbrytare, Göta Lejon och Isbrytaren III. Götaverken i bakgrunden.
Obeg. Göteborgs nya konstförlag nr 597.

Kvalitet: 10     Art.nr: 26384     Pris: 35:–
Götaverkens varv.
Obeg. Göteborgs nya konstförlag nr 594.

Kvalitet: 10     Art.nr: 26385     Pris: 25:–
Götaverkens varv.
Obeg. Göteborgs nya konstförlag nr 599.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10031     Pris: 20:–
Götaverkens varv.
Stpl. Göteborg 1955. Pressbyrån nr 191123.

Kvalitet: 9     Art.nr: 30560     Pris: 20:–
Hamnparti, bl a bogserbåt.
Obeg. A6. Jolin & Wilkenson nr 136.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12019     Pris: 15:–
Frihamnen och Gamla Hisingsbron i bakgrunden.
Postgånget. A6. Grafisk Konst nr 37/62

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 15057     Pris: 20:–
Göteborgs Hamn.
Obeg. Pressbyrån.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2764     Pris: 20:–
Göteborgs Hamn.
Stpl. Göteborg 1958. A6. Pressbyrån. Diskret veck. f ö bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 18429     Pris: 15:–
Göteborgs Hamn.
Ofr. men skrivet. Vykortsbrev. Pressbyrån. Fläckig adressida.

Kvalitet: 7     Art.nr: 15075     Pris: 15:–
Hamnparti, Götaverkens Varv i bakgrunden.
Obeg. 1940-talet. Jolin & Wilkenson nr 287.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2714     Pris: 15:–
Hamnmotiv, Götavekens Varv i bakgrunden och turbåten "Västanfläkt".
Obeg. 1950-talet. Nordisk Konst nr 6002/1.

Kvalitet: 8     Art.nr: 2715     Pris: 20:–
Barken Viking bredvid en Johnsonbåt.
Stpl. Göteborg 1956. A6. Pressbyrån.

Kvalitet: 7     Art.nr: 21328     Pris: 15:–
Barken Viking.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 14150     Pris: 15:–
Lilla Bommen (S:t Eriks Torg), t v Göta Kanalbåten Motala Ström.
Stpl. Falköping 1901.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 32306     Pris: 40:–
Lilla Bommen (S:t Eriks Torg), t v Göta Kanalbåten Motala Ström.
Stpl. Göteborg 1905. Lagat riss, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 28476     Pris: 45:–
Lilla Bommen (S:t Eriks Torg), s/s Vinga i förgrunden, t v s/s Astrea?
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 33.

Kvalitet: 9     Art.nr: 26375     Pris: 50:–

Klicka här för ännu mer av Göteborg – Hamnen och Skärgården