Tillbaka till rubrikerna

Gotland.
Ej postgånget eller skrivet men frankerat och stämplat Visby 2, 1975. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29003     Pris: 15:–
Hälsning från Gotland.
Obeg. 1960-talet. A6. Ultra-förlaget nr 6389.

Kvalitet: 10     Art.nr: 4636     Pris: 15:–
Hälsning från Bunge och Fårö.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 4638     Pris: 15:–
Alskogs kyrka.
Stpl. Visby 1947. Förl. Bröderna Olin, Ljugarn.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 15679     Pris: 20:–
BRO, kyrkogårdsport.
Obeg. 1925-35.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22366     Pris: 5:–
JACOBSBERG, Utsiktstornet.
Obeg. A6. Ultraförlaget.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19400     Pris: 10:–
EKEBY kyrka.
Obeg. ca 1903.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28993     Pris: 25:–
ESKELHEMS kyrka.
Obeg. ca 1903.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11369     Pris: 20:–
FIDENÄS KYRKA.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15670     Pris: 5:–
FRIDHEM, Vattenfallet.
Obeg. 1920-talet. J. Ridelius Bokhandel, Visby.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12869     Pris: 25:–
FRÖJEL KYRKA.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15669     Pris: 5:–
FÅRÖSUND, Hälsning från . . .
Stpl. Fårö 1966. A6. Pressbyrån (logo saknas) nr T 24263. Lite bubbligt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 22354     Pris: 15:–
GRÖTLINGBO, Kattlundsgården.
Obeg

Kvalitet: 9     Art.nr: 22370     Pris: 10:–
HOBURG, Hoburgsgubben.
Obeg. ca 1940.

Kvalitet: 9     Art.nr: 17694     Pris: 10:–
HOBURG, "Hoburgsgubben".
Postgånget. A6.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 27058     Pris: 5:–
Hoburgens fyr.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12581     Pris: 25:–
HOLMHÄLLAR, "Austregalten".
Obeg. A6. Litet hörnveck, f ö perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 27057     Pris: 5:–
HÖGKLINT.
Stpl. Hallvards 1965 (frimärke Visby Ringmur) A6. Ultraförlaget nr 6392.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29037     Pris: 15:–
HÖGKLINT, Stora Villan, Fridhem.
Stpl. Visby 1958. A6. Hörnveck, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 27044     Pris: 15:–
KAPPELSHAMN.
Stpl. Visby 1953. Handkolorerat.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 24630     Pris: 30:–
STORA KARLSÖ, Södra udden.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 27045     Pris: 5:–
STORA KARLSÖ, Under Västerberget.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27047     Pris: 5:–
STORA KARLSÖ, vid Tjuvhålet, Västerberget med fyren.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 27052     Pris: 5:–
STORA KARLSÖ, Västerberget med fyren.
Postgånget 1951. Sagokonst nr 50/1126.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27050     Pris: 5:–
STORA KARLSÖ med turistbåt.
Postgånget 1967, Stora Karlsö minnesstämpel. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22356     Pris: 15:–
KATTHAMMARSVIK, Kräklingsbo Folkskola och lärarbostad.
Kortet från 1920-talet, postgånget år 2000. Dålig kval. flera veck.

Kvalitet: 5     Art.nr: 28997     Pris: 5:–
KLINTEHAMN.
Stpl. Hisingsholm (kat. 100:-). Stött hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11365     Pris: 30:–
Klinte kyrka.
Obeg ca 1903.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29044     Pris: 25:–
KYLLEJ, Kalkugnar.
Obeg. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29013     Pris: 15:–
KALKUNGNAR vid Kyllej, Visby och Bläse.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29012     Pris: 20:–
LICKERSHAMN, Den gotländska sfinxen.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15681     Pris: 15:–
Linde kyrka.
Obeg. ca 1910.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28995     Pris: 20:–
LJUGARN.
Obeg. A6. Stött hörn, f ö perfekt.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29008     Pris: 15:–
LJUGARN.
Obeg. A6.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 29009     Pris: 15:–
SLITE, Lotsbacken.
Obeg. A6. Stött hörn.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 29007     Pris: 15:–
STORUGN, hamnen.
Obeg. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22331     Pris: 20:–
Stånga Kyrkas portal.
Ofr. men skrivet 1919. Nötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 9508     Pris: 15:–
VAMLINGBO, Vamlingbolaget. Gamla Mejeriet.
A6. Tryckeriets arkivex.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3607     Pris: 10:–
VAMLINGBO, Bottarvegården "Häusar".
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22372     Pris: 15:–
VIKLAU KYRKA.
Obeg. ca 1903.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12870     Pris: 25:–
VISBY, Östra Ringmuren.
Obeg. 1920-talet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22333     Pris: 45:–
VISBY, Drott.
Stpl. Bander 1908? (Kat. 40 kr)

Kvalitet: 9     Art.nr: 29002     Pris: 45:–
VISBY, Silverhättan.
Plundrat märke, daterat 1903.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22332     Pris: 25:–
VISBY, Silverhättan.
Stpl. Visby 1972. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22346     Pris: 15:–
VISBY, Domkyrkan, interiör.
Obeg. 1925-30.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19378     Pris: 15:–
VISBY, Östra stadsmuren, insidan.
Obeg. 1925-30. Kan vara beskuret ca 1 mm i nederkant, f ö perfekt.

Kvalitet: 7/10     Art.nr: 19381     Pris: 10:–
VISBY, Norra Ringmuren.
Stpl. Stockholm 1905.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29042     Pris: 25:–
VISBY, Norra Ringmuren med Norderport.
Stpl. Stockholm 1903.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29045     Pris: 25:–
VISBY, Norra Ringmuren med målande konstnär.
Obeg. ca 1920.

Kvalitet: 8     Art.nr: 15673     Pris: 25:–
VISBY, Norra Ringmuren.
Stpl. Visby 1984, lösenbelagt. A6.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 22347     Pris: 10:–
VISBY, Norra Ringmuren.
Stpl. Visby 1955. A6. Pressbyrån. Två stötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 22348     Pris: 10:–
VISBY, Läroverket.
Stpl. 1932? Axel Eliasson nr 3137.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11381     Pris: 25:–
VISBY, Folkskolan.
Stpl. Kalmar 1905.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 28998     Pris: 30:–
VISBY, Folkskolan.
Stpl. Visby 1938.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29050     Pris: 25:–
VISBY, Länslasarettet.
Stpl. Visby 1922.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11376     Pris: 35:–
VISBY, Södra portalen.
Obeg. 1902-05.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12872     Pris: 30:–
VISBY, D. B. V:s Paviljong.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 27054     Pris: 25:–
Gotlandsbolagets s/s Polhem (byggd 1884).
Stpl. Stockholm 1904. Mjukt hörnveck, f ö bra.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 29041     Pris: 50:–
Ångaren Visby med svensk konvoj.
Obeg. Föreningen Sveriges Flotta nr A 58a.
(Fler Gotlandsbåtar hittar du under "Fartyg - Passagerarbåtar större").

Kvalitet: 9     Art.nr: 12196     Pris: 30:–
VISBY, Färjan Gotland.
Obeg. Sagokonst nr 50/1149 - 140.
(Fler Gotlandsbåtar hittar du under "Fartyg - Passagerarbåtar större").
Kvalitet: 10     Art.nr: 10892     Pris: 30:–
VISBY, Färjan Drotten.
Obeg. Ultraförlaget nr 5827. "Spöktext", f ö perfekt.
(Fler Gotlandsbåtar hittar du under "Fartyg - Passagerarbåtar större").

Kvalitet: 9     Art.nr: 27041     Pris: 25:–
m/s VISBY.
Ej postgånget men daterat 1978. A6.
(Fler Gotlandsbåtar hittar du under "Fartyg - Passagerarbåtar större").

Kvalitet: 9     Art.nr: 22931     Pris: 20:–
Gotlandslinjens m/s Graip.
Obeg. A6.
(Fler Gotlandsbåtar hittar du under "Fartyg - Passagerarbåtar större").

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 29038     Pris: 20:–
VISBY, Hamnen.
Obeg. Grafisk Konst nr 167.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11372     Pris: 20:–

Klicka här för ännu fler Gotlandskort