Tillbaka till rubrikerna

Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32542     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Ej postgånget men skrivet. A6.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 29969     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 29970     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32553     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29972     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29976     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27714     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 27718     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27729     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27730     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25413     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25414     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25421     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25456     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25457     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6. .

Kvalitet: 8     Art.nr: 27734     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25459     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Ofr. men skrivet. A6. Lätt hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 25460     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25461     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25462     Pris: 15:–
Signaturen Ingvor Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29968     Pris: 15:–
Signaturerna Ingvor & Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 29977     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 32551     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Obegt. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 32539     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29981     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6. OBS! Den svarta ramen är en silverprägling.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29987     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 29989     Pris: 10:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Ej postgånget men skrivet. A6.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 32540     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32543     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29999     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32544     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 27721     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Otryckt baksida. Format: 155 x 107 mm. Till förmån för Världsnaturfonden.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29982     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Baksidan saknar tryck. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32547     Pris: 5:–
Signaturen Leif Holmqvist. Kungstorget Uddevalla.
Obeg. A6. Obet. "stukning".

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 27723     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist. Hunnebergsgatan Linköping.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32550     Pris: 20:–
Signaturen Leif Holmqvist.
4-sidigt A6. Såld till förmån för Handikapptriangeln.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32549     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist. Lapporten Lappland.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 32545     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27725     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27726     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27727     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 27732     Pris: 10:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27733     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27735     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29980     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29997     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29998     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27736     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27737     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25483     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 32552     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25464     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 25465     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25466     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 25468     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25469     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29988     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 25470     Pris: 15:–
Signaturen Leif Holmqvist.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29986     Pris: 15:–

Klicka här för fler Holmqvistkort