Tillbaka till rubrikerna

Tidningskort med Vänersborgs stn. ca 1890.
Obegagnat. A6. Utgivet 1902 av Elfsborgs Läns Annonsblad. Nytryck. 1987.

Kvalitet: 10     Art.nr: 4199     Pris: 15:–
Åhus. Kristianstads-tågets ankomst.
Obeg. Museiföreningen. Ö. Skånes Järnvägar. Nyprod. 1978.

Kvalitet: 10     Art.nr: 4164     Pris: 25:–
Åsa Järnvägsstation.
Postgånget. A6. Ultraförlaget/Lindenhag. Hörnveck, stötta hörn.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 28002     Pris: 15:–
Ängebackens station, Uddevalla.
Obeg. Förl. K Hermanssons Speceriaffär, Ängebacken.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 20665     Pris: 30:–
Äsperöds Järnvägsstation.
A6. Utan baksidestryck.

Kvalitet: 8     Art.nr: 28009     Pris: 15:–
Önnestad station.
Obeg. Museiföreningen. Ö. Skånes Järnvägar. Nyprod. 1979.

Kvalitet: 10     Art.nr: 4154     Pris: 25:–
Snöplogning på Anten-Gräfsnäs järnväg.
Obeg. A6. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 8     Art.nr: 3974     Pris: 20:–
Anten-Gräfsnäs Järnväg, lok nr 31.
Obeg. A6. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 8     Art.nr: 3976     Pris: 25:–
Antens station, lok 5, 6 och 3.
Obeg. Anten-Gräfsnäs Järnväg. A6. Lindenhag nr 10810.

Kvalitet: 10     Art.nr: 4134     Pris: 20:–

Obeg. Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 13845     Pris: 15:–

Obeg. Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 13851     Pris: 10:–
Anten-Gräfsnäs Järnväg.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 19260     Pris: 10:–
Bergslagarnas Järnvägs lokstall i Göteborg på 1920-talet.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22440     Pris: 15:–
Bergslagsbanans elmotorvagn litt Xa/Xm nr 401 i Åmål.
Obeg. A6. Bergslagarnas Järnvägssällskap nr 62.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3979     Pris: 25:–
Bergslagsbanans ellok litt Ds nr 208 vid Göteborg norra.
Obeg. A6. Bergslagarnas Järnvägssällskap nr 65.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3982     Pris: 25:–
Jubileumståget med BJ-lok 112, 111, 52 lämnar Göteborg 1979.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18038     Pris: 20:–
Jubileumståget med BJ-lok 112, 111 lämnar Göteborg 1979.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22434     Pris: 20:–
"Blå Tåget" med f. d. SJ-lok B1138.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 9     Art.nr: 22430     Pris: 15:–
"Blå Tåget" med Lok nr H3s.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15647     Pris: 15:–
"Blå Tåget" med Lok nr 74.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 10     Art.nr: 13843     Pris: 15:–
BJ:s lok SJ E2 909 och JÅÅJ:s lok SJ E2 935.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22433     Pris: 15:–
Kryssningståget "Midnight sun special" norr om Bredsjö.
Postgånget. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 19258     Pris: 15:–
"Midnight sun special" med Lok DJ H3 10 och SJ b 1138.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19264     Pris: 15:–
Lok E2 och 935 "Midnight sun special" vid Låktatjåkko.
Minnespostämplat Karlstad 1984 Järnvägens dagar. Sällsk. Bergslagarnas Järnv.sällskap.

Kvalitet: 7     Art.nr: 9105     Pris: 15:–
"Midnight sun special" med Lok SJ E2 909 och 935.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 10     Art.nr: 13848     Pris: 15:–
Lok nr 75 Göta, Västra Stambanan.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet: 10     Art.nr: 13851     Pris: 15:–
SJ motorvagn litt. Y 1.
Obeg. Bergslagarnas Jernvägssällskap.

Kvalitet:     Art.nr: 18040     Pris: 15:–
Bergslagarnas Järnvägs lok nr 74 vid Floda station.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 19259     Pris: 15:–
Lok litt. A nr 75 "Göta".
Stpl. Halmstad 1986. A6. Bergslagarnas Järnvägsällskap.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19257     Pris: 15:–
Bergslagarnas Järnvägars. godstågslok litt. O nr 21.4.
Tillverkat 1939 av AB Motala Verkstad.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28001     Pris: 20:–
Västergöt.-Göteborgs Järnv. (VGJ) lok 29. Motala Verkst. 1937.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 28003     Pris: 15:–
Ost-Expressen med lok VGJ 29. Motala Verkst. 1937.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28005     Pris: 15:–
Byggandet av Västergötlands-Götebors Järnväg 1899.
Loket VGJ 1 tillverkat av Motala Verkstad samma år.
Obeg. A6. Stött hörn, lite bubbligt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 28007     Pris: 20:–
Snälltågsloket "Breda" byggt för SJ 1875 i Berlin.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 28004     Pris: 15:–
Loket "Dalhem" fd SIRJ nr 3.
Obeg. Gotlands Hesselby Jernvägar.

Kvalitet: 8     Art.nr: 13862     Pris: 20:–
Jädraås-Tallås Järnväg, lok nr 9 "Tallås".
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3938     Pris: 25:–
Lok nr 9 "Tallås" vid Tallås grusgrop.
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3947     Pris: 10:–
Lok nr 9 "Tallås" utefter Jädraån.
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3957     Pris: 20:–
Jädraås-Tallås Järnväg, tre lok vid lokstallet i Jädraås.
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3958     Pris: 25:–
Jädraås-Tallås Järnväg, tåg med loken 9 och 4 Tallås stn.
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3959     Pris: 25:–
Östra stn. Vintergatan 1910. Jönköping-Gripenbergs järnväg.
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 4196     Pris: 15:–
Jädraås-Tallås Järnväg, lok nr 4 "Sigbjörn" vid Jädraås stn..
Obeg. Arkivex. från tillverkaren. Hörnveck, f ö perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 3960     Pris: 20:–
Ångvagnen "Majorn" på bron över Jädraån, Tallås stn.
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3945     Pris: 25:–
Tallås stn, lok "Korsån" med Oscar II:s kungavagn. Jädraås-Tallås Järnväg.
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 4172     Pris: 25:–
Huskvarna. Jönk-Gripenbergs jvg.
Arkivex fr. tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 0138     Pris: 25:–
Jönköpings Östra stn Jönk-Gripenbergs jvg.
Arkivex fr. tillverkaren

Kvalitet: 10     Art.nr: 0144     Pris: 25:–
Jönköping-Gripenbergs Järnv. Jönk. Ö. station, lok nr 9.
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3961     Pris: 25:–
Jönköping-Gripenbergs Järnv. Gissebergsbacken, sista resan.
Stpl. Jönköping 1967.

Kvalitet: 8     Art.nr: 3962     Pris: 25:–
Jönköping-Gripenbergs järnväg. Ingaryddalen.
Obeg. arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 9101     Pris: 20:–
Jönköping-Gripenbergs Järnv. Jönk. Ö. station, lok nr 7.
Obeg. Arkivex. från tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3963     Pris: 25:–
Jönköping, Ö. stn. Jönk-Gripenbergs jvg.
Arkivex fr. tillv. 1969.

Kvalitet: 10     Art.nr: 4147     Pris: 25:–
Ej vykort, privat foto. Format: 135 x 90 mm.
Antecknat bak: Nohab 1910/960 (SWB 59).

Kvalitet: 9     Art.nr: 23173     Pris: 35:–
Ej vykort, privat foto. Format: A6.
Antecknat bak: Falun 224/1916 BJ 84. Kalmar stn 1956.

Kvalitet: 10     Art.nr: 23174     Pris: 35:–
Ej vykort, privat foto. Format: 135 x 90 mm.
Antecknat bak: SJ 1083 B, Motala 456/1911. BJ 130/SDJ 130.

Kvalitet: 9     Art.nr: 23175     Pris: 35:–
Ej vykort, privat foto. Format: 135 x 90 mm.
Antecknat bak: Nohab 1897/460. 526.

Kvalitet: 10     Art.nr: 23176     Pris: 35:–
Ej vykort, privat foto. Format: 135 x 90 mm.
Antecknat bak: Nohab 1908/882. 1014 A.

Kvalitet: 9     Art.nr: 23177     Pris: 35:–
Ej vykort, privat foto. Format: 135 x 90 mm.
Antecknat bak: Nohab 1916/1068. 1208 F.

Kvalitet: 10     Art.nr: 23178     Pris: 35:–
Ej vykort, privat foto. Format: 135 x 90 mm.
Antecknat bak: Motala? 1891/113. 401 Db.

Kvalitet: 10     Art.nr: 23179     Pris: 35:–
Nohabloket "Lillegut" från 1890.
Frankerat och minnespoststämplat "Ed - Järnvägen-Posten 100 år 1979". A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15651     Pris: 25:–
Lok KJ nr 17, Kalmar-Emmaboda Järnväg.
Obeg. A6. Kalmar Järnvägars museiförening. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 15653     Pris: 15:–
Lok E2 1182 och Du 182 på lokstn i Mjölby.
Obeg. V Östergötlands Järnvägsför. A6. Arkivex. fr. tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3985     Pris: 25:–
Fågelsta-Vadstena-Ödeshögs Järnväg, lok nr 3 "Omberg" ca 1910.
Obeg. V Östergötlands Järnvägsför. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3988     Pris: 25:–
Vadstena-Fågelsta Järnväg, loket Gustaf Wasa, på stn i Vadstena 1914.
Obeg. V Östergötlands Järnvägsför. A6. Arkivex. fr. tillverkaren.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3989     Pris: 25:–
Östra Södermanlands Järnväg, lok nr 3 "Dylta".
Postgånget 1967. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19251     Pris: 25:–
Östra Södermanlands Järnväg, persontåg med lok nr 3 "Dylta".
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 22439     Pris: 20:–
Byvalla-Långshyttans Järnväg, lok nr 6 (byggt 1915 av Motala verkstad).
Obeg. A6. Arkivex fr. tillverkaren.

Kvalitet: 9     Art.nr: 8948     Pris: 25:–
Ruda-Finsjö-Oskarshamns Järnväg. ROJ 3 (SJ S9p 3026 - ÖSmJ 3).
Obeg. A6. Arkivex fr. tillverkaren.

Kvalitet: 8     Art.nr: 8949     Pris: 25:–
Klicka här för föregående sida           Klicka här för ännu fler Järnvägsskort