Tillbaka till rubrikerna

Påskkäring över Kristinehamn.
Stpl. Kristinehamn 1941?

Kvalitet: 9     Art.nr: 22500     Pris: 50:–
Påskkäring över Borås.
Stpl. järnväg 1938. Hartmans kortförlag nr 76.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25945     Pris: 45:–

Ofr. men skrivet, 1910-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11482     Pris: 30:–
Påsktelegram.
Ofr. men adresserat. Format ihopvikt 14 x 9 cm.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11477     Pris: 25:–
Ovanstående Påsktelegram ihopvikt.


Djuppräglat motiv med gulddetaljer.
Stpl. Göteborg 1905.

Kvalitet: 9     Art.nr: 8502     Pris: 30:–
Guldpräglade detaljer.
Obeg. ca 1915-20.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28258     Pris: 25:–

Stpl. 1918.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28260     Pris: 25:–

Stpl. Lysekil 1917? Nötta hörn.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 28255     Pris: 5:–

Ofr. men skrivet. Nötta hörn.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 28256     Pris: 5:–

Stpl. Göteborg 1914.

Kvalitet: 8     Art.nr: 8515     Pris: 20:–

Stpl. Göteborg 1920. Färgfläck, skada vid frimärke.

Kvalitet: 6     Art.nr: 5971     Pris: 5:–

Ofr. men skrivet 1920.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20448     Pris: 25:–

Poststpl. 1922.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20449     Pris: 25:–

Stpl. Göteborg 1910. Nötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 5975     Pris: 15:–

Ofr. men skrivet 1910-talet.

Kvalitet: 7     Art.nr: 5976     Pris: 20:–
Guldpräglat motiv.
Stpl. Forsbacka 1913.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20433     Pris: 25:–
Silverpräglat motiv.
Ofr. men skrivet ca 1920.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20434     Pris: 25:–
Guldpräglat motiv.
Postgånget 1931. Obet. ränder i folieringen.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20435     Pris: 25:–

Ofr. men skrivet 1910.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20437     Pris: 25:–
Reliefkort med präglat motiv.
Stpl. Grebbestad 1906. Stötthörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20438     Pris: 20:–
Reliefkort med präglat motiv.
Stpl. Norrköping 1906.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20442     Pris: 30:–
Reliefkort med präglat motiv.
Stpl. Oskarshamn 1904.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20444     Pris: 25:–
Format 70 x 108 mm.
Stpl. Göteborg 1920.

Kvalitet: 7     Art.nr: 5979     Pris: 5:–

Stpl. Göteborg 1918.

Kvalitet: 8     Art.nr: 3469     Pris: 25:–

Stpl. ca 1918.

Kvalitet: 8     Art.nr: 3470     Pris: 20:–

Obeg. 1910-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 5980     Pris: 25:–

Obeg. 1910-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 5981     Pris: 25:–

Stpl. Frambo 1918. Litet hörnveck, hård stpl.

Kvalitet: 7     Art.nr: 3473     Pris: 15:–

Ofr. men skrivet 1910-talet.

Kvalitet: 7     Art.nr: 3474     Pris: 20:–

Ofr. men skrivet.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 28257     Pris: 20:–
Präglad text.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28262     Pris: 15:–
Präglad text.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 28263     Pris: 15:–
Signaturen Signe Aspelin.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 24233     Pris: 30:–
Reliefkort med präglat motiv och text.
Postgånget i England 1910.

Kvalitet: 8     Art.nr: 3482     Pris: 25:–

Plundrat märke, 1910-talet. Sv. Litografiska serie 107 nr 3.

Kvalitet: 8     Art.nr: 3483     Pris: 15:–

Stpl. Göteborg 1919.

Kvalitet: 9     Art.nr: 3485     Pris: 20:–
Präglat motiv.
Ofr. men skrivet 1900-1905. Lagat riss i överkant.

Kvalitet: 6     Art.nr: 20439     Pris: 10:–

Plundrat märke, stpl Göteborg 1910. Riss i nederkant.

Kvalitet: 6     Art.nr: 20441     Pris: 5:–

Stpl. Ekestad 1929.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20446     Pris: 15:–
Signaturen S. Sundius-Dahlström.
Ofr. men skrivet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11479     Pris: 30:–

Stpl. PLK 235? 1911. Veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20447     Pris: 20:–

Stpl. Kalmar 1903.

Kvalitet: 9     Art.nr: 3492     Pris: 20:–

Stpl. Vårgårda 1904.

Kvalitet: 8     Art.nr: 3494     Pris: 25:–
Reliefkort med präglat motiv.
Postgånget ca 1907.

Kvalitet: 9     Art.nr: 3497     Pris: 25:–

Ofr. men skrivet ca 1902. Oscar E Kulls Grafiska.

Kvalitet: 9     Art.nr: 3498     Pris: 15:–

Stpl. Ljungbyholm 192?

Kvalitet: 7     Art.nr: 3501     Pris: 15:–
Jenny Nyström.
Obeg. 1940-talet. Format: 72 x 110 mm. Sagokonst nr 4601/1.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11490     Pris: 15:–
Jenny Nyström.
Obeg. 1940-talet. Format: 72 x 110 mm. Sagokonst nr 4601/2.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11492     Pris: 15:–
Danskt kort, sign. V. Hancke (Verner Hancke)
Obeg. 1940-talet?.

Kvalitet: 9     Art.nr: 3507     Pris: 20:–
Signaturen E.E-n
Stpl. 1919. Format: 102 x 70 mm.

Kvalitet: 7     Art.nr: 3517     Pris: 10:–
Signaturen Hildur Söderberg.
Stpl. 1915.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3520     Pris: 30:–

Klicka här för ännu fler Påskkort