Tillbaka till Butiken

Stena Danica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 9922     Pris: 15:–
Stena Danica.
Obegagnat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 9924     Pris: 15:–
Stena Danica.
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10770     Pris: 15:–
Stena Danica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 16771     Pris: 15:–
Stena Danica.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29536     Pris: 20:–
Stena Scandinavica.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19119     Pris: 20:–
Stena Scandinavica vid Röda Sten.
Obegagnat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 10776     Pris: 20:–
Stena Scandinavica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19112     Pris: 20:–
Stena Scandinavica.
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10771     Pris: 15:–
Stena Scandinavica.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11417     Pris: 20:–
Stena Scandinavica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19118     Pris: 15:–
Stena Scandinavica och s/s St. Erik.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 16772     Pris: 15:–
Stena Scandinavica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 16775     Pris: 15:–
Stena Scandinavica.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29530     Pris: 20:–
Stena Olympica.
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 16764     Pris: 15:–
Stena Olympica. Götaverken i bakgrunden.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12336     Pris: 15:–
Stena Germanica i Kiel.
Postgånget från Kiel. Tyskt förlag. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 29568     Pris: 20:–
Stena Germanica.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 7018     Pris: 10:–
Stena Germanica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 7020     Pris: 15:–
Stena Germanica vid Röda Sten.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 7025     Pris: 10:–
Stena Germanica.
Skrivet men ej frankerat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11434     Pris: 15:–
Stena Germanica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 9925     Pris: 20:–
Stena Germanica.
Postgånget.

Kvalitet: 8     Art.nr: 9920     Pris: 15:–
Stena Germanica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 16773     Pris: 15:–
Stena Germanica.
Obegagnat.

Kvalitet: 8     Art.nr: 10779     Pris: 15:–
Stena Jutlandica.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19113     Pris: 20:–
Stena Jutlandica vid Gäveskärs fyr.
Ej postgånget men skrivet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 10766     Pris: 25:–
Stena Jutlandica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 9923     Pris: 15:–
Stena Jutlandica.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11445     Pris: 15:–
Stena Jutlandica.
Postat i Danmark 1994.

Kvalitet: 7     Art.nr: 10761     Pris: 15:–
Stena Jutlandica?
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12337     Pris: 10:–
Stena Olympica inifrån terminalen.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19109     Pris: 20:–
Stena Lynx II.
Postgånget från Danmark.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29570     Pris: 20:–
Stenaterminalen t. v, Götaverkens varv t. h.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19100     Pris: 15:–
Stenaterminalen, Götaverkens varv i bakgrunden.
Postgånget.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19107     Pris: 20:–
Stenaterminalen.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19114     Pris: 15:–
Stenaterminalen, Eriksbergs varv i bakgrunden.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 16762     Pris: 20:–
Stenaterminalen, Stena Jutlandica.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29532     Pris: 20:–
Stenaterminalen.
Obeg. 1970-talet. Lindenhag.

Kvalitet: 10     Art.nr: 9116     Pris: 10:–
Stenaterminalen t v, Götaverken t h.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15065     Pris: 20:–

Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 16765     Pris: 20:–

Klicka här för föregående sida