Tillbaka till rubrikerna

Osignerat.
Poststpl. 1943? Format: 70 x 100 mm.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 34676     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1947? Format: 80 x 115 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34700     Pris: 5:–
Osignerat.
Obeg. 1950-talet. Format: 70 x 100 mm. Lätt stött hörn.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 34695     Pris: 5:–
Osignerat
Obeg. 1950-talet. Format: 70 x 100 mm.

Kvalitet: 10     Art.nr: 34741     Pris: 5:–
Osignerat
Obeg. 1950-talet. Format: 70 x 100 mm.

Kvalitet: 10     Art.nr: 34742     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1951. Format: 70 x 100 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34778     Pris: 5:–
Signaturen Elisa.
Obeg. 1950-talet. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34705     Pris: 5:–
Signaturen Forseth.
Ofrankerat men skrivet. Format: 70 x 100 mm. Långt veck från topp till botten, f ö perfekt.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 34704     Pris: 5:–
Okänd signatur.
Poststpl. 1960. Format: 70 x 100 mm. Två hörnveck, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 34727     Pris: 5:–
Signaturen D. Ramstedt.
Poststpl. 1965? Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34780     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1970. Format: 72 x 115 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34760     Pris: 5:–
Osignerat Stina Broomé?
Poststpl. 1972. Format: 72 x 115 mm. Diskret veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 34757     Pris: 5:–
Osignerat Stina Broomé?
Poststpl. 1969. Format: 72 x 115 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34758     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1941. Format: 70 x 105 mm. Riss i högerkant, f ö perfekt.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34750     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1947. Format: 70 x 105 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34755     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl, 1958. Format: 110 x 70 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34768     Pris: 5:–
Osignerat.
4-sidigt kort, skrivet. Format: 65 x 97 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34830     Pris: 5:–
Ovanstående kort uppslaget.
Format uppslaget: 130 x 97 mm.

       
Signaturen TF
Poststpl. 1954. Format: 70 x 105 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34710     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1960. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34703     Pris: 5:–
Osignerat.
Ofrank. men skrivet. 1950-talet. Format: 70 x 110 mm. Mycket diskret veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 34696     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1958. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34721     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1954. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34734     Pris: 5:–
Osignerat.
Kort för kuvert med otryckt baksida, skrivet. Format: 65 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34767     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1963? Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34748     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1963?. Format: 70 x 110 mm. Hjärt-Lungf. märke 1964-65.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34749     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1934? Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34837     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1938. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 34829     Pris: 5:–
Signaturen Jenny Berg.
Poststpl. 1938. Format: 70 x 105 mm.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 34825     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1953. Format: 70 x 100 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34826     Pris: 5:–
Osignerat.
Obeg. 1960-talet. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 10     Art.nr: 34821     Pris: 5:–
Osignerat.
Plundrat märke. 1960-talet. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34822     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1957. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 34814     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1975? Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34815     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1940?. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34812     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. ca 1950. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34813     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. ca 1950. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 34817     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1955. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34818     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1954. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34819     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1959. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34820     Pris: 5:–
Osignerat.
Obeg. 1947. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 34816     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1948-49? Format: 70 x 100 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34823     Pris: 5:–
Signaturen -GS-.
Poststpl. 1944. Format: 70 x 100 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34824     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1958. Format: 75 x 105 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34832     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1986. Format: 75 x 105 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 34738     Pris: 5:–
Osignerat. Vers på baksidan.
Poststpl. 1960. Format: 70 x 105 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 34722     Pris: 5:–
Osignerat.
Poststpl. 1943. Format: 70 x 110 mm.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 34694     Pris: 5:–

Klicka här för fler Småkort