Tillbaka till rubrikerna

Lorensbergsentrén, hästspårvagn.
Stpl. Göteborg 1901.

Kvalitet: 8     Art.nr: 13997     Pris: 45:–
Hästspårvagnar vid Sahlgrenska (Sociala Huset).
Obeg. 1901.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12625     Pris: 45:–
Hästspårvagn vid Hotell Göta Källare.
Stpl. Göteborg 1902.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11525     Pris: 40:–
Hästspårvagn vid Stora Teatern/Kungsportsbron.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25067     Pris: 35:–
Hästspårvagn vid Brunnsparken.
Obeg. Oscar Kulls Grafiska nr 9413.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25068     Pris: 45:–
Hästspårvagn.
Obeg. A6. Carlaförlaget nr SV 529 G.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8432     Pris: 15:–
Hästspårvagn.
Obeg. A6. Carlaförlaget nr SV 528 G.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8433     Pris: 15:–
Hästspårvagn.
Obeg. A6. Spårvägssällskapet Ringlinjen.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8435     Pris: 15:–
Hästspårvagn vid vattenreservoaren Kungsportsplatsen 1898.
Obeg. A6. Förlag: Lena Carlsson.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19984     Pris: 15:–
Hästspårvagn vid vattenreservoaren Kungsportsplatsen 1898.
Obeg. A6. Sv. Spårvägssällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17204     Pris: 15:–
Hästspårvagnar vid Drottningtorget ca 1890.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 17205     Pris: 20:–
Hästspårvagn vid Stora Teatern 1902.
Stpl. 1904. John Fröberg Konstförlag.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 16695     Pris: 35:–
Hästspårvagnar vid Drottningtorget.
Obeg. Utg. av Gbg Spårvägspersonals Filatelistförening 1983.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12623     Pris: 25:–
Järntorget, Yrkesskolan, spårvagn, MC med sidovagn.
Obeg. 1940-talet. Jolin & Wilkenson nr 54.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3714     Pris: 25:–
Järntorget, Långedragsvagnen.
Stpl. Göteborg 1957. C A Träff nr 3798.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20058     Pris: 30:–
Järntorget, Långedragsvagnen.
Stpl. Göteborg 1947? Göteborgs Konstförlag nr 101.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22450     Pris: 30:–
Järntorget, släpvagnen "Limpan". Tidningskolportörer.
Obeg. Svenska Pressbyrån nr 19576.

Kvalitet: 9     Art.nr: 22448     Pris: 25:–
Järntorget.
Stpl Göteborg 1956. Skavt hörn.

Kvalitet: 6     Art.nr: 11513     Pris: 20:–
Järntorget.
Ofrank. men skrivet ca 1930. Göteborgs Konstförlag nr 224.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11514     Pris: 30:–
Järntorget med taxistation.
Ofr. men skrivet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20057     Pris: 25:–
Järntorget.
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 41.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17208     Pris: 20:–
Järntorget.
Obeg. 1950-talet. Göteborgs nya Konstförlag nr 623 - 114.

Kvalitet: 10     Art.nr: 27128     Pris: 20:–
Järntorget.
Obeg. 1950-talet. Göteborgs nya Konstförlag.

Kvalitet: 10     Art.nr: 5261     Pris: 20:–
Järntorget.
Obeg. 1950-talet. Jolin & Wilkenson nr 23.

Kvalitet: 10     Art.nr: 13992     Pris: 20:–
Järntorget.
Stpl. Göteborg 1951. Pressbyrån nr 191115.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 16702     Pris: 25:–
Järntorget.
Obeg. A6. Diskret veck, f ö perfekt.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 16704     Pris: 20:–
Järntorget.
Obeg. A6. Lindenhag nr 217.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20035     Pris: 15:–
Stampgatan.
Stpl. Göteborg 1904.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12213     Pris: 80:–
Redbergsplatsen.
Stpl. Göteborg 1957. Jolin & Wilkenson 250.

Kvalitet: 8     Art.nr: 32283     Pris: 30:–
Redbergsplatsen.
OBS! Ej vykort, kopia efter privat foto. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25007     Pris: 30:–
Redbergsvägen.
OBS! Ej vykort, kopia efter privat foto. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25006     Pris: 20:–
Redbergsplatsen ca 1931.
Obeg. A6. Svenska Spårvägssällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3689     Pris: 15:–
Redbergsvägen Spårv. Mustang, linje 5. T v biograf Flamman.
Obeg. ca 1950. Olskrokens Bokhandel nr 49.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8431     Pris: 25:–
Johannesplatsen.
Ej postgånget men skrivet 1904. Oscar Kulls Grafiska nr 7392.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25114     Pris: 40:–
Johannesplatsen.
Stpl. Göteborg 1951. Pressbyrån nr 19841.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 23736     Pris: 30:–
Johannesplatsen, vid Styverns Krog.
Obeg. Göteborgs Konstförlag nr 158.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20063     Pris: 30:–
Första Långgatan.
Postgånget 1920.

Kvalitet: 7     Art.nr: 22728     Pris: 60:–
Första Långgatan 1923, vagnen är skyltad "Utställningen" (Jubileumsutställningen 1923).
Obeg. Utgivet av Göteborgs Vykortsklubb 2003 efter privat foto. Upplaga 500 ex.

Kvalitet: 10     Art.nr: 27206     Pris: 20:–
Stigbergsliden 1923.
Obeg. A6. Svenska Spårvägssällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3688     Pris: 20:–
Bangatan vid Stigbergstorget.
Stpl. Göteborg 1926. Göteborgs Konstförlag nr 194. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 24138     Pris: 25:–
Stigbergstorget.
Obeg. A6. STF:s serie Sverigebilder.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23766     Pris: 25:–
Stigbergstorget.
Obeg. Göteborgs nya Konstförlag nr 41.

Kvalitet: 10     Art.nr: 23737     Pris: 30:–
Masthuggstorget med Sjömanshemmet.
Obeg. C A Träff nr 5122.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11505     Pris: 25:–
Masthuggstorget med Sjömanshemmet.
Obeg. A6. Spårvägssällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22447     Pris: 20:–
Södra Hamngatan vid Brunnsparken.
Ofr. men skrivet 1903.

Kvalitet: 9     Art.nr: 17537     Pris: 75:–
Södra Hamngatan.
Ofr. men skrivet ca 1910.

Kvalitet: 9     Art.nr: 10784     Pris: 45:–
Södra och Östra Hamngatorna.
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10785     Pris: 50:–
Brunnsparken.
Obeg. 1960-talet. A6. Ultraförlaget nr 172.

Kvalitet: 9     Art.nr: 25069     Pris: 15:–
Brunnsparken.
Plundrat märke, daterat 1914. Förl: W Hartelius, Gbg. Mjukt veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 14002     Pris: 30:–
Brunnsparken 1902-1905.
Obeg. A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 17200     Pris: 15:–
Brunnsparken.
Obeg. ca 1925. Tandkrämsreklam på baksidan.

Kvalitet: 10     Art.nr: 5252     Pris: 25:–
Södra Hamngatan.
Stpl. Göteborg 1948. Jolin & Wilkenson nr 157.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11506     Pris: 25:–
Brunnsparken.
Obeg. 1950.talet. Jolin & Wilkenson nr 53.

Kvalitet: 10     Art.nr: 13993     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1914.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23637     Pris: 35:–
Drottningtorget 1902-1905.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25970     Pris: 40:–
Drottningtorget 1902-1905.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17201     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Stpl 1910. Grunda veck, f ö mycket bra.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 22454     Pris: 25:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1910.

Kvalitet: 8     Art.nr: 13989     Pris: 40:–
Drottningtorget.
Obeg. Jolin & Wilkenson nr 20.

Kvalitet: 10     Art.nr: 9407     Pris: 30:–
Drottningtorget.
Obeg. Spårvägspersonalens filatelistförening 1983.

Kvalitet: 9     Art.nr: 9418     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Stpl. 1942. Förlag: Grand Bazar. Hård stämpel, ej genomslag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22452     Pris: 30:–
Drottningtorget, spårvägens "Sommarverandor".
Obeg. ca 1940. Jolin & Wilkenson.

Kvalitet: 10     Art.nr: 5255     Pris: 30:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1947. Göteborgs Konsförlag nr 126. Mycket lätt böjt.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 24143     Pris: 25:–
Drottningtorget.
Obeg. Sagokonst nr K. 49.

Kvalitet: 10     Art.nr: 24132     Pris: 20:–
Drottningtorget.
Stpl. Göteborg 1948. Förlag: Percy Rippe. Mjukt hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 24136     Pris: 25:–
Drottningtorget.
Obeg. Göteborgs nya Konstförlag nr 155.

Kvalitet: 9     Art.nr: 24139     Pris: 30:–

Klicka här för fler Spårvagnskort