Tillbaka till rubrikerna

Postens Maximikort med 5 spårvagnsmotiv från Norrköping, Helsingborg.
Stockholm, Kiruna, Göteborg, utgivna 1995.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12902     Pris: 75:–
SUNDSVALL, Vagn 3, Storgatan, 1930-talet.
Obeg. A6. Serien Svenska Spårvagnar 2.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29416     Pris: 20:–
NORRKÖPING.
Stpl. 1910. Obet. hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12555     Pris: 45:–
NORRKÖPING, Norr Tull.
Ofr. men skrivet ca 1910.

Kvalitet: 9     Art.nr: 12554     Pris: 70:–
NORRKÖPING, Drottninggatan.
Obeg. 1940-tal. Sv. Pressbyrån nr 46237.

Kvalitet: 9     Art.nr: 4229     Pris: 30:–
NORRKÖPING.
Stpl. Norrköping 1958. A6. Pressbyrån nr 1745.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12901     Pris: 15:–
NORRKÖPING.
Stpl. Norrköping 1964. A6. Grafisk konst nr 57/3.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12893     Pris: 15:–
NORRKÖPING, Drottninggatan.


Kvalitet: 8     Art.nr: 3650     Pris: 15:–
NORRKÖPING.
Obeg. Sv. Spårvägssällskapet nr 7.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8462     Pris: 15:–
NORRKÖPING.
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 10870     Pris: 20:–
HELSINGBORG, Drottninggatan.
Obeg. 1940-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12898     Pris: 30:–
GÄVLE, spårvagn vid St. Petri kyrka.
Stpl. Gävle 1959.

Kvalitet: 9     Art.nr: 17697     Pris: 45:–
GÄVLE, spårvagn utanför Brandstationen.
Obeg. Förlag: Gävle Tobakshandlarförening.

Kvalitet: 8     Art.nr: 17263     Pris: 40:–
GÄVLE, Norra Kungsgatan.
Stpl. Gävle 1945. AB Alga nr 1822.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19824     Pris: 50:–
GÄVLE, 2 spårvagnar vid Islandsplan.
Stpl. Gävle 1951. Pressbyrån nr 18500. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 27792     Pris: 50:–
GÄVLE, 2 spårvagnar på Nygatan.
Obeg. 1925-30.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 27795     Pris: 60:–
HELSINGBORG, vid Öresundsparken.
Obeg. A6. Förlag: H. Håkansson, Helsingborg. Nr 101.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32813     Pris: 25:–
HÄLSINGBORG.
Stpl. Hälsingborg 194?

Kvalitet: 9     Art.nr: 19825     Pris: 25:–
HELSINGBORG. T h den första Pressbyråkiosken från 1903.
Obeg. ca 1915-20. Svenska Litografiska.

Kvalitet: 8     Art.nr: 0195     Pris: 30:–
HELSINGBORG, T h den första Pressbyråkiosken från 1903.
Obeg. men skrivet 1918. Svenska Litografiska nr 18061.

Kvalitet: 8     Art.nr: 0196     Pris: 30:–
HELSINGBORG, Johan Banérs gata.
Stpl. Hälsingborg 1941. Stött hörn.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 17262     Pris: 30:–
HELSINGBORG, Hälsovägen.
Stpl. Hälsingborg 1948. Pressbyrån nr 27546. Stött hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 0779     Pris: 35:–
HELSINGBORG, Stallarna vid Sandgatan 1904.
Obeg. Möllevångsgillet. Arkivex. från tillv. 1978. A6

Kvalitet: 10     Art.nr: 0202     Pris: 25:–
HELSINGBORG, lasarettet till Wilsons park (blindtarmen) 1927.
Obeg. Möllevångsgillet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 10851     Pris: 25:–
HELSINGBORG, Drottningg.-Tågagat i början av 1900-talet.
Obeg. Möllevångsgillet. Arkivex. från tillv. 1977. A6

Kvalitet: 10     Art.nr: 0204     Pris: 25:–
HELSINGBORG, Första elspårvagnen 1903.
Obeg. Möllevångsgillet. Arkivex. från tillv. 1976. A6

Kvalitet: 10     Art.nr: 0207     Pris: 25:–
HELSINGBORG, Karl Kroksgatan i början av 1900-talet.
Obeg. Möllevångsgillet. Arkivex. från tillv. 1977. A6

Kvalitet: 10     Art.nr: 0209     Pris: 25:–
HELSINGBORG, Stortorget.
Obeg. Sv. Pressbyrån nr 2718.

Kvalitet: 9     Art.nr: 1710     Pris: 25:–
HÄLSINGBORG, Stortorget.
Obeg. Killbergs Bokh. nr 12645.

Kvalitet: 9     Art.nr: 1711     Pris: 25:–
HELSINGBORG, Stortorget.
Obeg. Pressbyrån.

Kvalitet: 9     Art.nr: 3661     Pris: 20:–
Helsingborgsvagn 21 på Malmköpings museispårväg.
Obeg. A6. Sv. Spårvägssällskapet

Kvalitet: 10     Art.nr: 17237     Pris: 15:–
3 Helsingborgsvagnar på Malmköpings museispårväg.
Obeg. A6. Sv. Spårvägssällskapet

Kvalitet: 10     Art.nr: 17284     Pris: 10:–
Helsingborgsvagn 21 på Malmköpings museispårväg.
Obeg. A6. Sv. Spårvägssällskapet

Kvalitet: 10     Art.nr: 17286     Pris: 15:–
MALMÖ, Spårvagn, taxistation med många bilar.
Obeg.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 35410     Pris: 40:–
MALMÖ, Spårvagn, bussar vid Gustav Adolfs Torg.
Obeg.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 35419     Pris: 25:–
MALMÖ, Spårvagn, Södergatan.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35429     Pris: 30:–
MALMÖ, Banérskajen 1988. MMS vagn 20.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19818     Pris: 15:–
MALMÖ, Banérskajen 1987.
Obeg. Svenska Spårväggsällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8434     Pris: 15:–
MALMÖ, Linnéplatsen.
Obeg. Svenska Spårväggsällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17235     Pris: 15:–
Malmövagn 34 på Malmköpings museispårväg.
Obeg. Svenska Spårväggsällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17229     Pris: 15:–
MALMÖ, vid Centralstationen 1964.
Obeg. Svenska Spårväggsällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3657     Pris: 15:–
MALMÖ, vid Centralstationen.
Stpl. Malmö 1962. Pressbyrån A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18491     Pris: 20:–
MALMÖ, vid Centralstationen. 3 spårvagnar.
Obeg. ca 1920.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18484     Pris: 30:–
MALMÖ, Hästspårvagn.
Stpl. Malmö 1907. Odelad adressida. A. N. Dahlgrens pappersaffär.

Kvalitet: 7     Art.nr: 0590     Pris: 25:–
JÖNKÖPING, De första vagnarna redo för jungfrutur 12/7 1907.
Obeg. A6. Utgivet av Jönköpings Posthistoriska Förening.

Kvalitet: 10     Art.nr: 31499     Pris: 15:–
JÖNKÖPING, Västra och Östra Storgatan.
Stpl. Jönköping 1950. Pressbyrån. Litet hörnveck, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 19815     Pris: 30:–
JÖNKÖPING.
Stpl. 1943. Ett riss, lite buckligt.

Kvalitet: 6     Art.nr: 10869     Pris: 15:–
JÖNKÖPING, Vedtorget 1910.
Obeg. Nyprod. Förl: Yngve Magnor, J.kping. Hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 0212     Pris: 20:–
JÖNKÖPING, Östra Storgatan 1920.
Obeg. Nyprod. Förl: Yngve Magnor, J.kping

Kvalitet: 9     Art.nr: 0215     Pris: 25:–
UPPSALA, Stortorget.
Snyggt stpl. Stockholm 1939. Stött hörn.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 19821     Pris: 40:–
UPPSALA.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19822     Pris: 25:–
Malmköpings museispårväg, vagnar fr. Göteborg, Norrköping, Sthlm.
Obeg. A6. Svenska Spårväggsällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17287     Pris: 10:–
Malmköpings museispårväg, vagn 500 från Stockholm.
Obeg. A6. Svenska Spårväggsällskapet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17239     Pris: 15:–
Malmköpings museispårväg, vagn 10 från Uppsala.
Obeg. A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 17238     Pris: 10:–