Tillbaka till rubrikerna

Signaturen S. Sundius-Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Postgånget. 1910-talet. Format: 110 x 70 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 0022     Pris: 15:–
Signaturen S. Sundius-Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Obeg. Format: 100 x 60 mm.

Kvalitet: 10     Art.nr: 0023     Pris: 15:–
Signaturen S. Sundius-Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Obeg. Format: 100 x 60 mm.

Kvalitet: 10     Art.nr: 0024     Pris: 15:–
Signaturen S. Beckman (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Stpl. Stockholm 1936. Hjärt-Lungf. märke 1936-37. Format: 100 x 70 mm.

Kvalitet: 8     Art.nr: 32835     Pris: 15:–
Signaturen S. Sundius Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Obeg. Format: 110 x 70 mm.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 32836     Pris: 15:–
Signaturen S. Sundius Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Obeg. Format: 110 x 70 mm.

Kvalitet: 9     Art.nr: 32837     Pris: 15:–
Signaturen S. Sundius Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Obeg. Format: 110 x 70 mm.

Kvalitet: 10     Art.nr: 32838     Pris: 15:–
Signaturen S. Sundius Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Obeg. Format: 110 x 70 mm.

Kvalitet: 10     Art.nr: 32839     Pris: 15:–
Signaturen S. Sundius-Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Stpl. Göteborg 1928.

Kvalitet: 8     Art.nr: 14614     Pris: 25:–
Signaturen S. Sundius-Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 14615     Pris: 25:–
Signaturen S. Sundius-Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Poststämplat 1928. Stämpelavtryck mellan ansikte och stavar. Mjukt hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 14617     Pris: 10:–
Signaturen S. Sundius-Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Plundrat märke, stpl. Ulfstorp 1922. Stött hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 3533     Pris: 10:–
Signaturen S. Sundius-Dahlström (Sigrid Beckman - Sundius Dahlström).
Obeg.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 32840     Pris: 25:–