Tillbaka till rubrikerna

GRIPSHOLM 2 (G2/22).
Obeg. A6. Ultraförlaget nr 565. Nålstick, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 23359     Pris: 15:–
GRIPSHOLM 2 (G2/24).
Stpl. Ålesund, Norge. A6. Norskt förlag.

Kvalitet: 7     Art.nr: 23357     Pris: 15:–
GRIPSHOLM 2 (G2/31) i Hamburg.
Postgånget. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 29574     Pris: 20:–
GRIPSHOLM 2 (G2/38a).
Stpl. Göteborg 1959. A6. Utan Pressbyråns nummer. Litet veck.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2568     Pris: 15:–
GRIPSHOLM 2 (G2/38b).
Postgånget. A6. Med Pressbyråns nr T 77547. Slag och skrapmärken.

Kvalitet: 7     Art.nr: 20984     Pris: 15:–
GRIPSHOLM 2 (G2/39).
Obeg. A6. Jolin & Wilkenson nr 210.

Kvalitet: 8     Art.nr: 12118     Pris: 20:–
GRIPSHOLM 2 (G2/39) variant.
Stpl. Göteborg 1968. A6. Jolin & Wilkenson nr 210.

Kvalitet: 7     Art.nr: 13566     Pris: 15:–
GRIPSHOLM 2 (G2/40).
Minnespoststpl. Göteborg Gothia 61. A6. Jolin & Wilkenson nr 120.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12121     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 1 (K1/1 b).
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 20991     Pris: 35:–
KUNGSHOLM 2 (K2/2).
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 15306     Pris: 30:–
KUNGSHOLM 2 (K2/4a).
Obegagnat.

Kvalitet: 8     Art.nr: 10694     Pris: 35:–
KUNGSHOLM 2 (K2/9).
Stpl. Göteborg 1929.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29578     Pris: 40:–
KUNGSHOLM 2 i Göteborg 1930-talet.
OBS! Ej vykort, kopia av privat foto.

Kvalitet: 10     Art.nr: 25011     Pris: 30:–
KUNGSHOLM 2 (K2/51).
Stpl. Göteborg 1941. Målat av Curt Nyström. Hård stämpel.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 17291     Pris: 60:–
KUNGSHOLM 2 (K2/52).
Obeg. Två diskreta hörnveck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 7415     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 2 (K2/52 ej dokumenterad, litet format utan vit kant).
Obeg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15308     Pris: 30:–
KUNGSHOLM 2 (K2/53b).
Stpl. Rockford (USA) 1937.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25048     Pris: 35:–
KUNGSHOLM 3 (K3/1).
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2578     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 3 (K3/2).
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2579     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 3 (K3/3).
Obegagnat.

Kvalitet: 8     Art.nr: 10697     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 3 (K3/4).
Obegagnat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 10699     Pris: 20:–
KUNGSHOLM 3 (K3/6).
Obegagnat.

Kvalitet: 8     Art.nr: 2580     Pris: 20:–
KUNGSHOLM 3 (K3/7).
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29628     Pris: 30:–
KUNGSHOLM 3 (K3/10).
Stpl. Mölndal 1953. Hård stämpel, f ö perfekt.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 12128     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 3 (K3/12).
Obegagnat. Göteborgs nya Konstförlag nr 40.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23366     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 3 (K3/17a).
Obegagnat. A6. Jolin & Wilkenson ne S 3.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2587     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 3 (K3/17b).
Obegagnat. Format 9 x 14 cm. Jolin & Wilkenson nr 3.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29526     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 3 (K3/18a).
Obeg. Pressbyrån nr 191230.

Kvalitet: 8     Art.nr: 15310     Pris: 35:–
KUNGSHOLM 3 (K3/21).
Obegagnat. Ultraförlaget nr 167.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18503     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 3 vid Stigbergskajen (K3/22).
Obegagnat. Ultraförlaget nr 166.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 18434     Pris: 20:–
KUNGSHOLM 3 (K3/35) Smoking room.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29518     Pris: 30:–
KUNGSHOLM 4 (K4/1).
Stpl. Nya Guinea 1967.

Kvalitet: 8     Art.nr: 2591     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 4 (K4/3).
Stpl. Göteborg 1967. Stötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 29572     Pris: 20:–
KUNGSHOLM 4 (K4/5).
Obegagnat. A6, Jolin & Wilkenson nr 234.

Kvalitet: 8     Art.nr: 10015     Pris: 20:–
KUNGSHOLM 4 (K4/7).
Obegagnat. A6. Lindenhag nr 2/65.

Kvalitet: 7     Art.nr: 13568     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/9).
Obeg. A6. Lindenhag nr 2/104.

Kvalitet: 8     Art.nr: 25046     Pris: 20:–
KUNGSHOLM 4 (K4/10). Akter om, Sessanlinjens Désirée.
Obeg. A6. Lindenhag nr 2/38.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 25045     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/13).
Obegagnat. A6, Lindenhag.

Kvalitet: 9     Art.nr: 10717     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/14).
Obegagnat. A6, Lindenhag nr 2/39.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2599     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 4 (K4/15).
Obeg. A6, tandad kant. Ultra-förlaget nr 235.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2600     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/16).
Obegagnat. A6, Lindenhag nr 184.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2601     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/16). Variant med Göteborgs Jubileumssymbol.
Postgånget. A6, Lindenhag nr 2/46.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18502     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/18).
Postgånget. A6, Ultraförlaget nr 252. Stötta hörn.

Kvalitet: 7     Art.nr: 23362     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/20) på Stockholms Ström.
Postgånget. A6. Scankort nr A 100. Diskret veck..

Kvalitet: 7     Art.nr: 29573     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 4 i Stockholm (K4/21).
Stpl. Hamburg 1963? A6. Grako nr 130/275.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 29520     Pris: 20:–
KUNGSHOLM 4 i Hamburg (K4/35).
Obeg A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29521     Pris: 25:–
KUNGSHOLM 4 i Hamburg (K4/37).
Stpl. Hamburg 1963? A6. Hörnveck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 18499     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 i Hamburg (finns ej med i katalogen).
Obeg A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 29519     Pris: 20:–
KUNGSHOLM 4 (K4/44).
Obeg. A6, Lindenhag nr 2/29.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2604     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/45).
Obegagnat. A6, Lindenhag nr 2/23.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2605     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/47).
Ej postgånget men skrivet 1971. A6. Ultraförlaget nr 325.

Kvalitet: 8     Art.nr: 23361     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/49).
Obegagnat. A6, Lindenhag nr 2/122.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2606     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/53).
Obeg. A6, Lindenhag nr 2/72.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10741     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/53).
Obeg. A6, Lindenhag nr 2/72.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2607     Pris: 15:–
KUNGSHOLM 4 (K4/58).
Stpl. 1993. A6.

Kvalitet: 7     Art.nr: 10715     Pris: 15:–
DROTTNINGHOLM (D/3a).
Obegagnat. Hörnveck, f ö bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 29575     Pris: 30:–
DROTTNINGHOLM (D/6).
Obegagnat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 15305     Pris: 35:–
DROTTNINGHOLM (D/9).
Obegagnat. Klisterskada bak, f ö perfekt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 10705     Pris: 25:–
DROTTNINGHOLM (D/51 a).
Obegagnat. A6.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 2614     Pris: 25:–
DROTTNINGHOLM (D/51 b).
Obegagnat. Obetydligt hörnveck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11409     Pris: 30:–
DROTTNINGHOLM (D/56b).
Obegagnat.

Kvalitet: 7     Art.nr: 29522     Pris: 30:–
DROTTNINGHOLM (D/57 a).
Obegagnat.

Kvalitet: 8     Art.nr: 13574     Pris: 40:–
DROTTNINGHOLM (D/57 b).
Obegagnat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 13575     Pris: 40:–
FLERBÅTSKORT (Kungsholm och Gripsholm i Göteborg).
Obegagnat. Göteborgs Konsförlag nr 338.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29525     Pris: 50:–
FLERBÅTSKORT (FB/7).
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2617     Pris: 25:–
FLERBÅTSKORT (FB/8).
Obegagnat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2618     Pris: 25:–
FLERBÅTSKORT (FB/9).
Ofr. men skrivet. Skrapmärke på adressidan.

Kvalitet: 8     Art.nr: 2619     Pris: 20:–
FLERBÅTSKORT (FB/10).
Obegagnat.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2620     Pris: 25:–
FLERBÅTSKORT (FB/20).
Obegagnat. Göteborgs Konstförlag 256.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10744     Pris: 40:–

Klicka här för ännu mer av Svenska Amerika-Linjen