Tillbaka till rubrikerna

Osignerat.
Stpl. Sköfde 1902. Peter Alstrups Kunstforlag, serie 5 Nr 4.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29502     Pris: 45:–
Osignerat.
Stpl. Stockholm 1903. Peter Alstrups Kunstforlag, serie 5 Nr 6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29504     Pris: 45:–
Osignerat.
Stpl. Falköping-Ranten 1902. Peter Alstrups Kunstforlag, serie 5 Nr 8.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29482     Pris: 45:–
Osignerat.
Obeg. Stickhål vid tunnan. Peter Alstrups Kunstforlag, Serie 5 Nr 11.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11163     Pris: 35:–
Osignerat.
Stpl. Cimbrishamn 1902. Peter Alstrups Kunstforlag, serie 5 Nr 14.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11160     Pris: 45:–
Osignerat.
Stpl. Ljungby 1902. Peter Alstrups Kunstforlag, Serie 5 Nr 19.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20978     Pris: 45:–
Osignerat.
Stpl. Hurfva 1902. Peter Alstrups Kunstforlag, serie 5 Nr 20.

Kvalitet: 8     Art.nr: 29515     Pris: 45:–
Osignerat.
Stpl. Wattholma 1903, Hörnskada, f ö mycket bra.

Kvalitet: 5-6     Art.nr: 35024     Pris: 10:–
Osignerat.
Stpl. Göteborg 1903, Nötta hörn, veck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 35025     Pris: 20:–
Osignerat.
Plundrat märke, ank.stpl. Herrljunga 1902.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11161     Pris: 45:–
Osignerat.
Stpl. PKXP No 6A, 1902.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 29505     Pris: 45:–
Ä' de den här frun ska ha?
Stpl. Hurfva 1902. Skadat hörn, f ö mycket bra.

Kvalitet: 6     Art.nr: 29491     Pris: 30:–
Osign.
Stpl. Vaxholm 1902.

Kvalitet: 8     Art.nr: 35012     Pris: 30:–

Ofrankerat men skrivet ca 1902. Veck.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 34998     Pris: 30:–
Osign.
Stpl. Skillingaryd 1903.

Kvalitet: 8     Art.nr: 35007     Pris: 30:–
Ljungby Horn. Sagoserien.
Stpl. Halmstad 1905. Små hörnveck, fint reparerat riss.

Kvalitet: 6-8     Art.nr: 29516     Pris: 35:–
General Carl-Johan Adlercreutz.
Obeg. ca 1910.

Kvalitet: 9     Art.nr: 35019     Pris: 60:–
Gustaf II Adolf vid Lützen.
Stpl. Göteborg 1902. Joh. Ol. Andreens Konstförlag.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11164     Pris: 50:–
Till minnet av Oscar II.
Stpl. Stockholm 1905. Reparerat riss.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 29480     Pris: 20:–
Bräutigams Konditori i Göteborg.
Ej postgånget men daterat 1917. Osign.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11151     Pris: 90:–
Godt Nytt År.
Stpl. Borås 1905? Hårt hörnveck, f ö mycket bra.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 29488     Pris: 35:–
Gott Nytt År 1903.
Stpl. Göteborg 1903.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11148     Pris: 50:–
Fröhliche Weihnachten.
Stpl. Berlin 1905. Veck.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 29501     Pris: 30:–
Signerat TR-n.
4-sidigt kort, A6. Feltryckt insida med fel namn på konstnären.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 35001     Pris: 20:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 1.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35026     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 2.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35027     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 3.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35028     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 4.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35029     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 5.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35030     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35031     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 7.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35032     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 8.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35033     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 9.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35034     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 10.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35035     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 11.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35036     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 12.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35037     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 13.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35038     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 14.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35039     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 15.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35040     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 16.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35041     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 17.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35042     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 18.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35043     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 19.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35044     Pris: 15:–
Reproducerad serie nr 1-20.
Obegagnat. Format: 9 x 14 cm. Nr 20.

Kvalitet: 10     Art.nr: 35045     Pris: 15:–
Nr 10 ur serien Viktor Rydbergs "Tomten".
Obeg. Nyproduktion (1980-talet) A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20965     Pris: 15:–
Nr 4 ur serien Viktor Rydbergs "Tomten".
Postgånget. Nyproduktion (1980-talet) A6.

Kvalitet: 9     Art.nr: 20966     Pris: 15:–
Nr 5 ur serien Viktor Rydbergs "Tomten".
Obeg. Nyproduktion (1980-talet) A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20967     Pris: 15:–
Nr 6 ur serien Viktor Rydbergs "Tomten".
Obeg. Nyproduktion (1980-talet) A6.

Kvalitet: 10     Art.nr: 20968     Pris: 15:–

Klicka här för föregående sida