Tillbaka till Butiken

Vänersborgs Jubileumsutställning 1944.
Minnespoststämplat (se nedan). C A Träff nr 1.

Kvalitet: 7     Art.nr: 26280     Pris: 40:–
Adressida kortet ovan.


       
Vänersborgs Jubileumsutställning 1944.
Minnespoststämplat (se nedan). C A Träff nr 7.

Kvalitet: 9     Art.nr: 26281     Pris: 40:–
Adressida kortet ovan.


       
Vänersborgs Jubileumsutställning 1944.
Minnespoststämplat (se nedan). C A Träff nr 3.

Kvalitet: 8     Art.nr: 26282     Pris: 40:–
Adressida kortet ovan.


       
GEFLE Utställningen 1901. Officiella Brevkort.
Obeg. Axel Eliassons Konstförlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 7373     Pris: 40:–
GEFLE Utställningen 1901. Officiella Brevkort.
Postgånget. Axel Eliassons Konstförlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 7376     Pris: 40:–
GEFLE Utställningen 1901. Officiella Brevkort.
Stpl. Gefle 19/6 1901. Axel Eliassons Konstförlag.

Kvalitet: 8     Art.nr: 7377     Pris: 40:–
GÄVLE Jubileumsutställningen 1946.
Stpl. Gävle 1946.

Kvalitet: 8     Art.nr: 14507     Pris: 25:–
GÄVLE Jubileumsutställningen 1946.
Stpl. Gävle 1946. Fukt-bubbligt i öv vä hörnet, f ö bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 7381     Pris: 25:–
LUNDAUTSTÄLLNINGEN 1907, Officiella brefkort.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11263     Pris: 40:–
Konstindustriutställningen 1909.
Stpl. 1909.

Kvalitet: 9     Art.nr: 3920     Pris: 35:–
Konstindustriutställningen 1909.
Obeg. Carl Nilssons Ljustrycksanstalt.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3921     Pris: 30:–
Konstindustriutställningen 1909, officiella brefkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 81.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3922     Pris: 35:–
Konstindustriutställningen 1909, officiella brefkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 82.

Kvalitet: 10     Art.nr: 3923     Pris: 35:–
STOCKHOLM, Konstindustriutställningen 1909, Officiella brefkort.
Plundrat märke. Axel Eliasson nr ?7. Nötta hörn.

Kvalitet: 6     Art.nr: 5934     Pris: 20:–
STOCKHOLM, Konstindustriutställningen 1909, Officiella brefkort.
Obeg. Hörneck n. v. Axel Eliasson nr 84.

Kvalitet: 6     Art.nr: 2378     Pris: 30:–
STOCKHOLM, Konstindustriutställningen 1909, Officiella brefkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 86.

Kvalitet: 7     Art.nr: 2379     Pris: 30:–
STOCKHOLM, Konstindustriutställningen 1909, Officiella brefkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 106.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2380     Pris: 35:–
STOCKHOLM, Konstindustriutställningen 1909, Officiella brefkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 80.

Kvalitet: 9     Art.nr: 2383     Pris: 30:–
STOCKHOLM, Konstindustriutställningen 1909.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 5935     Pris: 30:–
STOCKHOLM, Konstindustriutställningen 1909, Officiella brefkort.
Stpl. Stockholm Konstindustriutställningen 29/7 1909. Axel Eliasson nr 41.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11264     Pris: 45:–
STOCKHOLM, Konstindustriutställningen 1909.
Stpl. Stockholm 1910.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11265     Pris: 30:–
STOCKHOLM, Konstindustriutställningen 1909.
Stpl. Stockholm 1909.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11272     Pris: 20:–
STOCKHOLM, Utställningen 1930, Officiella brevkort.
Stpl. Stockholms-utställnin. 1930. Nr 56.

Kvalitet: 8     Art.nr: 4461     Pris: 25:–
STOCKHOLM, Utställningen 1930, Officiella brevkort.
Stpl. Stockholm 1930. Nr 61. Hörnveck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 4462     Pris: 15:–
STOCKHOLM, Utställningen 1930, Officiella brevkort.
Obeg. Nr 106.

Kvalitet: 9     Art.nr: 4465     Pris: 30:–
STOCKHOLM, Utställningen 1930, Officiella brevkort.
Obeg. Nr 50. Slitna hörn.

Kvalitet: 6     Art.nr: 6392     Pris: 20:–
STOCKHOLM, Utställningen 1930, Officiella brevkort.
Obeg. Nr 51.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19717     Pris: 30:–
STOCKHOLM, Utställningen 1930, Officiella brevkort.
Obeg. Nr 46.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11269     Pris: 25:–
STOCKHOLM, Utställningen 1930, Officiella brevkort.
Obeg. Nr 77. Litet veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11270     Pris: 25:–
STOCKHOLM, Utställningen 1930.
Stpl. Stockholm 26/6 1930. Förlag: Calegi.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19787     Pris: 35:–
STOCKHOLM, St Eriksmässan.
Obeg. ca 1950. Ultra-förlaget.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11266     Pris: 30:–
STOCKHOLM, St Eriksmässan.
Obeg. Daterat 1952. A6, Ultra-förlaget. Hörnveck.

Kvalitet: 6     Art.nr: 11267     Pris: 20:–
STOCKHOLM, St Eriksmässan.
Obeg. Ultra-förlaget.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19715     Pris: 25:–
Oscar II på Helsingborgsutställningen 1903.
Stpl. Helsingborg 1903.

Kvalitet: 9     Art.nr: 6074     Pris: 60:–
HÄLSINGBORG, H55-utställningen.
Stpl. minnespoststämpel 4/7 1955.

Kvalitet: 8     Art.nr: 5939     Pris: 30:–
HÄLSINGBORG, H55-utställningen.
Stpl. PKP 31 415/8 1955.

Kvalitet: 7     Art.nr: 14407     Pris: 20:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914.
OBS! Ej vykort, Fotografi i format 110 x 86 mm.

Kvalitet: 10     Art.nr: 29090     Pris: 30:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 181.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11276     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 91.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11277     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 92.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19714     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 191.

Kvalitet: 7     Art.nr: 11278     Pris: 20:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 152.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11279     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 144.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11280     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 204.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11281     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 160.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11282     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914.
Obeg. Förlag: Berndt Johansson, Malmö.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 19719     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 69.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19720     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914. Officiella brevkort.
Obeg. Axel Eliasson nr 161.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19721     Pris: 25:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914.
Stpl. Malmö . Balt.Utst. 19/6 1914.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19557     Pris: 40:–
MALMÖ, Baltiska Utställningen 1914.
Konsthallen med Professor Björk och Prins Eugen.
Obeg. Snedskuret vid tillverkningen.
Kvalitet: 9     Art.nr: 19718     Pris: 25:–
YSTAD, Utställningen "Fritiden" 1936. Officiella brevkort.
Poststpl. Ystad-Fritiden 16/7 1936. Axel Eliasson nr 38661.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 19716     Pris: 35:–
ÖREBRO, Utställningen 1947.
Obeg. Fotoaffären Örebro.

Kvalitet: 7     Art.nr: 2019     Pris: 30:–
ÖREBRO, Utställningen 1947.
Obeg. Fotoaffären Örebro.

Kvalitet: 8     Art.nr: 6149     Pris: 30:–
ÖREBROUTSTÄLLNINGEN 1947.
Stpl. 1947. Förl. Fotoaffären Örebro.

Kvalitet: 8     Art.nr: 2394     Pris: 30:–
VINSLÖVSUTSTÄLLNINGEN 1948.
Obeg. Utställningsfoto AB, Göteborg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2411     Pris: 30:–
LANDSKRONA, Utställningen 1929.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 24348     Pris: 30:–
LANDSKRONA, Utställningen 1929.
Stpl. Landskrona 1929. Ett lätt stött hörn.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 11116     Pris: 30:–
Vårgårdautställningen 1948.
Obeg. Utställningsfoto, Göteborg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 5941     Pris: 40:–
KARLSHAMN, Blekinge-utställningen o Lantbruksmötet 1954.
Stpl. Karlshamn 1954.

Kvalitet: 8     Art.nr: 33615     Pris: 25:–
KARLSTAD, Entréen till Lantbruksutställningen 1903.
Ej postgånget, anteckningar på adressidan.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19701     Pris: 35:–
KARLSTAD, Utställningen 1947 Kronprinsparet Gustaf Adolf och Louise med uppvaktning.
Postgånget, utställningsstämpel 23.6.47.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27351     Pris: 35:–
KARLSTAD, Utställningen 1947. Militärorkester.
Postgånget.

Kvalitet: 8     Art.nr: 1953     Pris: 30:–
KARLSTAD, Utställningen 1947.
Ej postgånget men utställningsstämpel 8.7.47.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27352     Pris: 30:–
KRISTINEHAMN, Utställningen 1954.
Obeg. Utställningsfoto AB, Göteborg.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19698     Pris: 30:–
KRISTINEHAMN, Utställningen 1954.
Obeg. Utställningsfoto AB, Göteborg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2414     Pris: 30:–
JÖNKÖPING, Utställningen 1928.
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 1197     Pris: 35:–
JÖNKÖPING, entrén till utställningen 1928.
Ofr. men adresserat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 1210     Pris: 20:–
JÖNKÖPING, Huvudentrén till utställningen 1928.
Plundrat märke.

Kvalitet: 10     Art.nr: 2415     Pris: 15:–
KALMAR, Hantverksutställningen 1927.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11273     Pris: 25:–
ÄLMHULT, Utställningen 1946. Kronprins Gustaf Adolf välkomnas.
Ej postgånget.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27327     Pris: 35:–


Klicka här för ännu fler Utställningskort