Tillbaka till rubrikerna

NORA, Hälsning från . . .
Stpl. Gunnarskog 1963. A6. Handkolorerat. Några sprickor i lackytan.

Kvalitet: 7     Art.nr: 22857     Pris: 10:–
NORBERG, Hälsning från . . .
Stpl. Järnväg PKP 28. Pressbyrån.

Kvalitet: 8     Art.nr: 33379     Pris: 25:–
NORBERG.
Stpl. järnväg 1906. Veck mitt på, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 13837     Pris: 30:–
NORBERG.
Snyggt stpl. Norberg 1916.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27569     Pris: 40:–
NORBERG, torget.
Obeg. 1940-talet. Uno Johansons Bokhandel, Norberg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11615     Pris: 30:–
NORBERG, torget.
Stpl. Norberg 1957. Handkolorerat.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 11631     Pris: 20:–
NORBERG, torget.
Obeg. Två bussar.

Kvalitet: 10     Art.nr: 18679     Pris: 30:–
NORBERG, Nya skolan.
Postgånget 1950-talet.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 18680     Pris: 20:–
NYKVARN.
Obeg. daterat 1930.

Kvalitet: 10     Art.nr: 1595     Pris: 20:–
RAMSBERGS KYRKBY.
Stpl. 1908.

Kvalitet: 7     Art.nr: 5066     Pris: 30:–
SALA, Hälsning från . . .
Obegagnat. Pressbyrån.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 33380     Pris: 25:–
SALA, Hälsning från . . .
Stpl. Sala 1945.

Kvalitet: 8     Art.nr: 33381     Pris: 25:–
SALA, Lantmannaskolan.
Obeg. ca 1925-30. Beskuret ca 2 mm runt om, f ö perfekt.

Kvalitet: 6     Art.nr: 12786     Pris: 10:–
SALA, Kyrkan och Samskolan.
Stpl. Sala 1938. AB Alga nr 6224. Mjukt hörnveck, lie bubbligt.

Kvalitet: 7     Art.nr: 12789     Pris: 5:–
SALA, Utsikt från kyrktornet.
Obeg. 1940-telet. Pressbyrån nr 6218.

Kvalitet: 10     Art.nr: 12790     Pris: 10:–
SALA, Kyrkogårdsvägen.
Obeg. ca 1920. Gustaf Ewerlöfs Bokhandel.

Kvalitet: 9-10     Art.nr: 1598     Pris: 25:–
SALA. Silvergruvan, Drottning Christinas schakt.
Obeg. Gustaf Ewerlöfs Bokhandel.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11617     Pris: 30:–
SALA. Trängregementet.
Obeg. 1910-talet.

Kvalitet: 9     Art.nr: 18689     Pris: 40:–
SALA. Silvergruvans anrikningsverk.
Obeg. Gustaf Ewerlöfs Bokhandel.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11622     Pris: 25:–
SALA. Gruvan.
Obeg. ca 1930. Gustaf Ewerlöfs Bokhandel.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11623     Pris: 25:–
SALA, flygfoto.
Obeg. ca 1930. Gustaf Ewerlöfs Bokhandel.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11630     Pris: 25:–
SALA, flygfoto.
Obeg. ca 1940. Gustaf Ewerlöfs Bokhandel.

Kvalitet: 10     Art.nr: 11624     Pris: 25:–
SALA.
Obeg. ca 1930. Gustaf Ewerlöfs Bokhandel.

Kvalitet: 9     Art.nr: 11621     Pris: 15:–
SALA, Norrby kyrka.
Obeg. ca 1903. Gustaf Ewerlöfs Bokhandel.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10258     Pris: 15:–
SALA, Bråstagatan.
Obeg. ca 1920. Gustaf Ewerlöfs Bokhandel nr 153.

Kvalitet: 9     Art.nr: 1597     Pris: 25:–
SALA, Rektorsgården.
Obeg. 1910-talet. Gustaf Ewerlöfs Bokh. nr 157.

Kvalitet: 10     Art.nr: 1603     Pris: 20:–
SALA, kyrkan. Häst med lång släde (för snöröjning?).
Obeg. ca 1930. Axel Eliasson nr 20/45.

Kvalitet: 10     Art.nr: 8962     Pris: 15:–
SALA, kyrkan.
Obeg. Hartmans kortförlag nr 31.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15557     Pris: 10:–
SALA.
Obeg. Hartmans kortförlag nr 23.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15551     Pris: 15:–
SALA, Rådhuset.
Obeg. Hartmans kortförlag nr 35.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15559     Pris: 15:–
SALA.
Obeg. Hartmans kortförlag nr 3.

Kvalitet: 10     Art.nr: 15561     Pris: 10:–
SALA, silvergruvan, Gustaf III:s schakt.
Obeg. 1940-talet. Hartmans kortförlag nr 19.

Kvalitet: 10     Art.nr: 7451     Pris: 15:–
SALA, Folkskolan.
Obeg. 1930-talet. Axel Eliasson nr 22571.

Kvalitet: 10     Art.nr: 1612     Pris: 20:–
SALA, Lillån.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22861     Pris: 5:–
SALA.
Obeg.

Kvalitet: 10     Art.nr: 22864     Pris: 10:–
SALA, Stadsparken, Vretlings "Nya Vingar".
Postgånget 1954.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22870     Pris: 10:–
SALA.
Obegagnat. A6. Ultraförlaget.

Kvalitet: 10     Art.nr: 33385     Pris: 15:–
SALA, Hälsning från . . .
Obegagnat.

Kvalitet: 10     Art.nr: 33389     Pris: 10:–
SIGGEBOHYTTAN.
Obeg. Beskuret två mm runt om.

Kvalitet: 6     Art.nr: 22865     Pris: 5:–
STADRA.
Obeg. A6. Bykort nr 4. Ö Einarsson förl. Tillverkarens arkivex.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10259     Pris: 15:–
STRÖMSHOLM, Chefsbostället.
Obeg. 1900-1905.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22880     Pris: 30:–
STRÖMSHOLM "Dessyrdrottningen" Ulla Håkansson med Ajax.
Obeg. A6. Tillverkarens arkivex.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10265     Pris: 20:–
STRÖMSHOLM.
Obeg. A6. Tillverkarens arkivex.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10263     Pris: 15:–
STRÖMSHOLM.
Obeg. A6. Tillverkarens arkivex.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10264     Pris: 15:–
STRÖMSHOLM.
Obeg. A6. Tillverkarens arkivex.

Kvalitet: 10     Art.nr: 10262     Pris: 15:–
SÄTRA BRUNN, Bergabo.
Postgånget 1919. "Osynligt" veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 27567     Pris: 30:–
Tärna Folkhögskola.
Stpl. PLK nr 286A, 1920.

Kvalitet: 8     Art.nr: 11598     Pris: 40:–
VIRA, Tingshuset 1969.
Obeg. A6. Utgivet av Stiftelsen Vira Bruk.

Kvalitet: 10     Art.nr: 27560     Pris: 15:–
VIRA, 1969.
Obeg. A6. Utgivet av Stiftelsen Vira Bruk.

Kvalitet: 9     Art.nr: 27562     Pris: 15:–
VIRA, Smedjorna 1935.
Obeg. A6. Utgivet av Stiftelsen Vira Bruk.

Kvalitet: 10     Art.nr: 27564     Pris: 15:–
VIRSBO, Tennisbanorna.
Obeg.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22862     Pris: 25:–
VÄSTANFORS.
Ofr. men skrivet. Sv. Pressbyrån nr 6213.

Kvalitet: 7     Art.nr: 15566     Pris: 25:–
VÄSTANFORS.
Stpl. Västanfors 1940-talet.

Kvalitet: 8     Art.nr: 33382     Pris: 30:–
WÄSTERÅS.
Ej postgånget eller skrivet, endast daterat 8/2 1901.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 27566     Pris: 75:–
VÄSTERÅS, Elba.
Obeg. ca 1910.

Kvalitet: 8     Art.nr: 18690     Pris: 35:–
VÄSTERÅS, Elementarläroverket för flickor.
Stpl. 1914. Liten skada på folieringen.

Kvalitet: 7     Art.nr: 18693     Pris: 20:–
VÄSTERÅS, Elementarläroverket för flickor.
Stpl. Västerås 1906. Stött hörn, f ö mycket bra.

Kvalitet: 7     Art.nr: 18688     Pris: 20:–
VÄSTERÅS, Elementarläroverket för flickor.
Stpl. Västerås 1915? Odelad adressida.

Kvalitet: 8     Art.nr: 19912     Pris: 30:–
VÄSTERÅS, Rudbeckiusstatyn av Carl Milles.
Stpl. 1965? A6.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22860     Pris: 10:–
VÄSTERÅS, Haga Parkgata.
Stpl. Västerås 1952?

Kvalitet: 9     Art.nr: 22873     Pris: 30:–
VÄSTERÅS, Idrottshallen.
Plundrat märke, daterat 1942.

Kvalitet: 8     Art.nr: 27557     Pris: 25:–
VÄSTERÅS, Smedjegatan med Folkets Hus, många bilar.
Stpl. 1964. A6. Hård stämpel. Obet. veck.

Kvalitet: 7     Art.nr: 22866     Pris: 20:–
VÄSTERÅS, Vattentornsserveringen.
Obeg. Grafisk Konst nr 2458 - 183.

Kvalitet: 8     Art.nr: 22876     Pris: 20:–
VÄSTERÅS.
Obeg. Pressbyrån nr 62434.

Kvalitet: 8-9     Art.nr: 15560     Pris: 10:–
VÄSTERÅS, Stora Torget med buss.
Obeg. Diskret nålstick i överkant, f ö perfekt.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 15562     Pris: 25:–
VÄSTERÅS, Slottsgatan, gammal bil.
Stpl. Västerås 1938?

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 12800     Pris: 30:–
VÄSTERÅS, Biskopsgården och Rudbeckiusstatyn.
Stpl. Västerås 1953. Hård stämpel med skavmärken.

Kvalitet: 6-7     Art.nr: 19918     Pris: 5:–
VÄSTERÅS, Svartån.
Obeg, daterad 1931.

Kvalitet: 9     Art.nr: 19914     Pris: 10:–
VÄSTERÅS, Svartån.
Obeg, 1930-talet. Nordisk Konst.

Kvalitet: 7-8     Art.nr: 19915     Pris: 5:–
VÄSTERÅS, Svartån.
Obeg, 1930-talet.

Kvalitet: 10     Art.nr: 19916     Pris: 5:–


Klicka här för ännu fler Västmanlandskort